Meghívó Munkáltatói Fórumra

MEGHÍVÓ
„Munkahelyteremtés 2017”

címmel megrendezésre kerülő rendezvényünkre

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Tiszakécskei Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya tisztelettel meghívja Önt 2017. augusztus 29-én

Tiszakécske, Szent Imre tér 1. (Járási Hivatal emeleti terem)

helyszínen megrendezésre kerülő

Munkáltatói Fórumára!

 

 

PROGRAM:

13:30-14:00    Regisztráció

14:00-14:05    Köszöntő

14:05-14:45    Tájékoztatás az NFA-2017-KKV kódjelű mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására kiírt pályázati lehetőségről

14:45-15:00    Konzultáció

15:00-15:20    Egyéb uniós forrású foglalkoztatást elősegítő támogatási lehetőségek ismertetése

15:20-15:30    Járulékkedvezmények, kapcsolattartás a jövőben

15:30-  16:00   Konzultáció

 

Várunk minden kedves érdeklődőt!

Szeidl József

járási hivatalvezető 

MUNKAHELYTEREMTÉS 2017

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

A pályázat kódjele: NFA-2017-KKV

 


 

A mikro-, kis- és középvállalkozások részére munkahelyteremtő beruházási pályázatot hirdet

 

 

 

a Nemzetgazdasági Minisztérium a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból

 

 

 

A pályázat célja 

 

 • Új munkahelyek létrehozását és meglévő munkahelyek bővítését eredményező beruházások támogatása,

 • területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás, a helyi gazdaság megerősítése,

 • a hátrányos helyzetű álláskeresők foglalkoztatásának ösztönzése kiegészítő támogatással.

   

  Mire pályázhatnak a vállalkozások?

   

 

 • Új műszaki berendezések, gépek, egyéb berendezések, felszerelések beszerzésére,

 • ingatlan építése, illetve a felépítésével kapcsolatos építési költségekre,

  ingatlan vásárlása,

  immateriális javak közül: szabadalom, licence és know-how beszerzésére szabadalmak, üzemeltetési licencek vagy szabadalmazott és nem szabadalmazott know-how beszerzési, illetve előállítási költségeinek fedezetére.

 

 

 

Mekkora támogatás igényelhető? 

 

Nem regisztrált álláskereső személy esetén új munkahelyenként 1,5 millió Ft támogatás igényelhető ÉS amennyiben a beruházás kedvezményezett járásban (Bács-Kiskun Megyében Kecskemét járás kivételével: Baja, Kalocsa, Kiskőrös, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas, Bácsalmás, Kiskunmajsa, Kunszentmiklós, Tiszakécske, Jánoshalma) vagy kedvezményezett településen (a fent említett kedvezményezett járásokhoz tartozó településeken felül Kunbaracs) valósul meg, új munkahelyenként további 400 ezer Ft.

 

 

Ezeken felül az alábbi kiegészítő támogatásokra lehet pályázni:

 

 1. amennyiben nyilvántartásban lévő kiközvetített álláskereső foglalkoztatására vállalkozik a pályázó, új munkahelyenként 500 ezer Ft VAGY

 2. amennyiben nyilvántartásban lévő kiközvetített olyan álláskereső foglalkoztatására vállalkozik a pályázó, aki a foglalkoztatást megelőző 12 hónapban kizárólag közfoglalkoztatási jogviszony keretében volt foglalkoztatva, új munkahelyenként 800 ezer Ft.

 

 

 

A támogatás mértéke, intenzitása és formája

  

 1. A regionális beruházási támogatás mértéke legfeljebb 120 millió Ft, ami a kedvezményezett járásokban és településeken megvalósuló beruházásoknál legfeljebb 240 millió Ft-ra emelkedhet.

         Bács-Kiskun megyében a regionális beruházási támogatás mértéke - más állami támogatásokkal együtt - nem haladhatja meg az elszámolható beruházási költségeknek

 

 • 70%-át a mikro-, és kisvállalkozások esetén,

 • 60%-át a középvállalkozások esetén.

 

 1. Csekély összegű (de minimis) támogatás jogcímen odaítélt támogatás összege – a folyó pénzügyi évben és az azt megelőző két pénzügyi év során - nem haladhatja meg a 200 ezer eurónak, a közúti szállítási ágazatban a 100 ezer eurónak megfelelő forintösszeget.

   

  Mindkét támogatási kategória utófinanszírozott és vissza nem térítendő formában érhető el. (50 %-ára előleg igényelhető)

   

 

Kik nyújthatnak be pályázatot?

 

Magyarországon székhellyel vagy telephellyel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások, akik vállalják, hogy:

 

 1. a beruházásban érintett telephelyen legalább 2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló számára létesít új munkahelyet (a részmunkaidőben foglalkoztatottak a teljes munkaidőben foglalkoztatottak arányos tört részének felelnek meg),

 2. a létszámbővítés eredményeként felvett többletlétszámára és az éves átlagos statisztikai állományi létszámra külön-külön és együttvéve legalább 2 éves folyamatos foglalkoztatási kötelezettséget vállal,

 3. a beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat az eredeti foglalkoztatási célnak megfelelően a beruházás befejezésétől (az üzembe helyezés időpontjától) számított 3 évig folyamatosan fenntartja és működteti a beruházással érintett telephelyen,

 4. a beruházás nettó - ÁFA visszaigénylési jogosultsággal nem rendelkező pályázó esetében bruttó - bekerülési költségének legalább 25 %-át saját forrásból biztosítja, amelybe az államháztartás alrendszereiből nyújtott támogatás nem számítható be,

 5. legalább egy lezárt teljes üzleti évvel rendelkező vállalkozásnak minősül,

 6. a hatósági szerződés megkötésétől anyagi biztosítékot ajánl fel (valamennyi bankszámlára felhatalmazó levél és bankgarancia és/vagy nem lakás céljára szolgáló ingatlan vagy a bankgarancia és ingatlan jelzálog kombinációja).

   

  A pályázat benyújtásának határideje és módja, értékelése 

 

A pályázatokat kizárólag Magyarországon feladott könyvelt postai küldeményként vagy gyorspostai/futárposta szállítás igénybevételével kell eljuttatni a beruházás helye szerinti illetékes kormányhivatal részére 2017. szeptember 15-ig 1 eredeti és 1 másolt példányban (valamint CD-n) a pályázati dokumentációban meghatározott feltételek szerint. (Bács-Kiskun Megye: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály, 6000 Kecskemét, Klapka u. 34., NFA-2017-KKV kódjel feltüntetésével)

 

A határidőben benyújtott, formailag megfelelő pályázatok támogatásáról vagy a támogatási igény elutasításáról a nemzetgazdasági miniszter 2017. november 1-ig mérlegelési jogkörében dönt.

 

  

Pályázati dokumentumok

 

 

A pályázati dokumentáció a kormányzati honlapon érhető el:

 

http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/hirek/10-milliard-forintos-munkahelyteremto-program-indul-a-kkv-knak

 

 

 

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos kérdésekben Bugya Zita és Ba Zsuzsanna az alábbi elérhetőségeken nyújtanak további felvilágosítást:

 

Telefon: 76/795-651

 

E-mail: bugya.zita@bacs.gov.hu

 

ba.zsuzsanna@bacs.gov.hu

 

 

A fenti információk kizárólag informális jellegűek, a legfontosabb – de nem valamennyi – pályázati feltételről, figyelem felhívás céljából.