Felhívás

2015. január 1. napjától bevezetésre került az ún. Központi Címregiszter (KCR), melynek célja, hogy a címek egy központi rendszerbe kerüljenek, azaz a különböző nyilvántartásokban (ingatlan-nyilvántartás, lakcímnyilvántartás, postai címnyilvántartás) szereplő címadatok pontosak és naprakészek legyenek.


Ezzel kapcsolatos feladatok ellátását a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet írja elő.


A Kormány címképzésért felelős szervként az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét jelöli ki és a KCR létrehozásával kapcsolatos feladatok teljesítése keretében a felülvizsgálattal érintett címek esetében a feladatok ellátását írta elő.


Tiszakécske Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 5/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete határozza meg helyi szinten a házszám-megállapítás szabályait.


A fent leírtak alapján megállapításra kerültek a házszámok helyes sorrendjei. Házszám hiánya esetén új házszám került kiadásra, illetve amennyiben a házszámok újra kiosztása elkerülhetetlen, a házszám módosítása vált szükségessé.


A címkezelési eljárás következtében a tiszakécskei címekben (közterület elnevezésében, házszámban stb.) bekövetkezett változás miatt szükségessé vált a lakcímigazolványok illetékmentes cseréje.


Az érintett lakosok a Tiszakécskei Járási Hivatal Kormányablak Osztályától (6060 Tiszakécske Szent Imre tér 1.) a lakcímet igazoló hatósági igazolvány szükséges cseréjéről az értesítést megkapták, így kérjük azokat, akik még nem vették át új lakcímigazolványukat, azt mielőbb tegyék meg a Kormányablakban, az alábbi ügyfélfogadási időben


Hétfő: 8.00-18.00

Kedd, Szerda, Péntek: 8.00-12.00

Csütörtök: 7.00-17.00


Az ügyintézéshez szükséges a jelenlegi lakcímet igazoló hatósági igazolvány leadása, így kérjük, hozza magával.

 

BKMKH

Tiszakécskei Járási Hivatal

Kormányablak Osztály