Elektronikussá válik a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél intézhető hatósági eljárás

2022. január 1-től elektronikussá válik a vízügyi és vízvédelmi hatósági és szakhatósági eljárásokon túlmenően valamennyi, a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél intézhető hatósági eljárás.


A „Mezőgazdasági Vízhasználat Információs és Ellenőrzési Keretrendszer (VIZEK) kialakítása” elnevezésű projekt jelentős informatikai fejlesztéssel biztosít elektronikus ügyintézést valamennyi ügyfél részére, de meghagyva a hagyományos papíralapú eljárás választásának lehetőségét a természetes személyek számára.


A hivatásos katasztrófavédelmi szerv előtt indult valamennyi hatósági eljárásban 2022. január 1-től alkalmazni kell – az ügyfél elektronikus azonosítását követően – az Integrált Hatósági Rendszert (a továbbiakban: IHR). Az ügyfelek az elektronikus azonosításukat követően az IHR-be töltik fel kérelmeiket, bejelentésüket, hiánypótlásukat, egyéb hatósági eljárásokhoz kapcsolódó űrlapokat, valamint további a hivatásos katasztrófavédelmi szerv eljárásához szükséges dokumentumokat. Az IHR működtetése, a hatósági eljáráshoz szükséges információk beszerzése, valamint az ügyfél hatékony és gyors ügyintézésének biztosítása céljából az IHR rendszer üzemeltetője jogosult továbbítani egyéb szervek felé az ügyfél által megjelölt adatokat, valamint az ügyfél részére az egyéb szervek által visszaküldött információkat.


A díjak befizetése az elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren (EFER) teljesíthető, így megvalósul az elektronikus kapcsolattartás hatóság, ügyfél és szakhatóságok között, a hatósági eljárás elektronikusan lefolytatható.


A szakrendszer használatára vonatkozó, egyes szakterületi eljárási szabályokat tartalmazó jogszabályok szintén 2022. január 01-jei hatályba lépéssel rögzítik az elektronikus ügyintézés ezen formáját.


Az IHR bevezetésével csökkennek az ügyféli adminisztrációs terhek, létrejön az „egykapus” hatósági ügyintézés. Amennyiben az ügyfél által megküldésre tervezett adat a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény hatálya alá tartozó adat, az IHR-be az érintett dokumentum helyett egy jegyzőkönyv kerül feltöltésre, amely tartalmazza a dokumentum nevét, a kiadmányozás időpontját, a kiadmányozó nevét, a minősítő nevét és beosztását, a minősítési szintet és az érvényességi időt.


Az IHR elektronikus szakrendszert a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által üzemeltetett Ügyfélportálon keresztül lehet elérni.


További információk a Katasztrófavédelem oldalán érhetők el.


(BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság)