Hirdetmények

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. 88. § (1) bekezdése alapján:

"A közlést hirdetmény útján kell teljesíteni, ha

a) az ügyfél ismeretlen helyen tartózkodik,

b) a kézbesítés egyéb elháríthatatlan akadályba ütközik, vagy annak megkísérlése már előre is eredménytelennek mutatkozik, vagy

c) azt törvény vagy kormányrendelet előírja."

 

Hirdetmények

Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

Ügyiratszám Tárgy

Kifüggesztés

BK-11/HGYO/ 00787-3/2018 Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Tiszakécskei Járási Hivatal közleménye a tankötelessé váló gyermekek általános iskolai beíratásáról 2018.03.14.
     
     
     

 

 

 

Hirdetmények

Kormányablak Osztály

Ügyiratszám Tárgy

Kifüggesztés

 BK-11/KAB/02672-4/2018  EFL-586 frsz-ú jármű forgalomból történő átmeneti kivonása  2018.08.27.
 BK-11/KAB/02608-5/2018  EML-526 frsz-ú jármű forgalomból történő átmeneti kivonása  2018.08.28.
 BK-11/KAB/03458-3/2018  FGF-017 frsz-ú jármű forgalomból történő ideiglenes kivonása  2018.09.10.
 BK-11/KAB/02810-5/2018  XKV-517 frsz-ú jármű forgalomból történő átmeneti kivonása  2018.09.11.