Hirdetmények

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. 88. § (1) bekezdése alapján:

"A közlést hirdetmény útján kell teljesíteni, ha

a) az ügyfél ismeretlen helyen tartózkodik,

b) a kézbesítés egyéb elháríthatatlan akadályba ütközik, vagy annak megkísérlése már előre is eredménytelennek mutatkozik, vagy

c) azt törvény vagy kormányrendelet előírja."

 

Hirdetmények

Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

Ügyiratszám Tárgy

Kifüggesztés

BK/EBAO/165-1/2021. Védőkörzet elrendelése 2021.01.14. 2021.01.15.
BK/EBAO/165-2/2021. Megfigyelésikörzet elrendelése 2021.01.14. 2021.01.15.
Térkép 2021.01.14. Térkép 2021.01.14. 2021.01.15..
BK/EBAO/165-3/2021. Védőkörzet elrendelése 2021.02.03. 2021.02.03.
BK-EBAO/165-4/2021 Megfigyelési körzet elrendelése 2021.02.03. 2021.02.03.
Térkép 2021.02.03. Térkép 2021.02.03. 2021.02.03.
BK-EBAO/165-5/2021 Védőkörzet feloldása 2021.03.01.
Térkép 2021.03.01. Térkép 2021.03.01. 2021.03.01.
BK/EBAO/165-6/2021 Megfigyelési körzet feloldása 2021.03.08. 2021.03.08.

 

 

 

Hirdetmények

Kormányablak Osztály

Ügyiratszám Tárgy

Kifüggesztés

BK-11/KAB/01688-3/2020  ESW-122 frsz-ú jármű forgalomból történő kivonása átmenetileg  2020.04.03.
BK-11/KAB/01755-4/2020  GMW-459 frsz-ú gépjármű forgalomból történő ideiglenes kivonás ügyében hozott határozat visszavonása  2020.04.03