Hirdetmények

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. 88. § (1) bekezdése alapján:

"A közlést hirdetmény útján kell teljesíteni, ha

a) az ügyfél ismeretlen helyen tartózkodik,

b) a kézbesítés egyéb elháríthatatlan akadályba ütközik, vagy annak megkísérlése már előre is eredménytelennek mutatkozik, vagy

c) azt törvény vagy kormányrendelet előírja."

 

Hirdetmények

Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

Ügyiratszám Tárgy

Kifüggesztés

BK-11/HGYO/ 00787-3/2018 Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Tiszakécskei Járási Hivatal közleménye a tankötelessé váló gyermekek általános iskolai beíratásáról 2018.03.14.
     
     
     

 

 

 

Hirdetmények

Kormányablak Osztály

Ügyiratszám Tárgy

Kifüggesztés

BK-11/KAB/01613-11/2018  AMR-432 frsz-ú jármű forgalomból történő átmeneti kivonása 2018.12.03.
BK-11/KAB/04635-3/2018   GHX-857 frsz-ú jármű szabálysértési ügye 2018.12.27. 
BK-11/KAB/04976-4/2018   Olajkár Sándor Balázs vezetői engedély ügye 2018.12.27.