- Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály


Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Tiszakécskei Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

 

Cím: 6060 Tiszakécske, Szent Imre tér 1.

Tel: 06 76/795-574

Fax: 06 76/998-352

E-mail: hatosagi.tiszakecske@bacs.gov.hu

E-mail: gyam.tiszakecske@bacs.gov.hu

 

Osztályvezető:

 • Válé Andrea - szabálysértési ügyek, honosítás (Tel: 76/795-579)

 

Ügyintézők:

 • Bagi Tímea - szociális szakügyintéző (Tel: 76/795-577)
 • Juhász Melinda - szociális szakügyintéző, települési ügysegéd (Tel: 76/795-577)
 • Bodorné Mohácsi Tímea - szociális szakügyintéző (Tel: 76/795-578)
 • Blizmanné Pusztai Ágnes - szociális szakügyintéző (Tel: 76/795-578)
 • Terjéki Sándor - hatósági ügyintéző (Tel: 76/896-234)

 

 • Szabó Krisztina - gyámügyi szakügyintéző (76/795-572)
 • Kissné Varga Edit - gyámügyi szakügyintéző (76/795-571)
 • Szabóné Bagi Erzsébet - gyámügyi szakügyintéző (76/795-573)
 • Dr. Varga Erika - gyámügyi szakügyintéző (76/795-573)

 

 • Ézsiás Dóra - pénzügyi szakügyintéző (76/795-575)
 • Jáhnerné Fekete Tímea - titkársági szakügyintéző (76/795-576)

 

 • Becseiné Bajáki Anna - ügykezelő (76/795-574)
 • Tapodi Józsefné - ügykezelő (76/795-574)

 

 

Ügyfélfogadás:

Hétfő 8:00-16:00
Kedd 8:00-12:00
Szerda nincs ügyfélfogadás
Csütörtök 13:00-16:00
Péntek 8:00-12:00

 

Illetékességi területe megegyezik a Tiszakécskei Járási Hivatal illetékességi területével.


FŐBB FELADATOK/TEVÉKENYSÉGEK:

 • Aktív korúak ellátása (Foglalkoztatást helyettesítő támogatás és Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás)
 • Időskorúak járadékának megállapítása, felülvizsgálata, megszüntetése
 • Egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából szociális rászorultság megállapítása
 • Közgyógyellátásra való jogosultság  megállapítása, felülvizsgálata, megszüntetése
 • Fokozott ápolást igénylő  személy részére ápolási díj és emelt összegű ápolási díj megállapítása, felülvizsgálata, megszüntetése
 • Eljárás általános szabálysértési  hatósági ügyekben
 • Hadkötelesekkel kapcsolatos feladatok ellátásában közreműködés
 • A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedőképességének minősítése
 • Állampolgárság megszerzésére irányuló nyilatkozat és kérelem átvétele és továbbítása
 • Temető fenntartásával és üzemeltetésével, valamint a temetkezési tevékenység folytatásával kapcsolatos hatósági feladatok ellátása
 • Családi gazdaságok, családi gazdálkodók nyilvántartásba vétele (2017. január 1-től)
 • Őstermelői igazolványok jogszerű használatának ellenőrzése (2017. január 1-től)
 • Fogyasztóvédelem (2017. január 1-től)

 

 • Szülői felügyeleti és kapcsolattartási ügyek intézése
 • Fiatalkorúak házasságkötése, örökbefogadás, családi jogállás feladatainak ellátása
 • A gyermekek családi jogállásával kapcsolatos feladatok ellátása
 • Gyermektartásdíj megelőlegzése
 • Otthonteremtési támogatás
 • Gyermekvédelmi gondoskodással kapcsolatos feladatok ellátása
 • Gyámsági, gondnoksági feladatok ellátása
 • A gyermek és a gondnokság alatt álló személy vagyoni érdekvédelme
 • Családvédelmi koordinációért felelős szerv feladatainak ellátása a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartással kapcsolatos eljárásban
 • Áldozatsegítés (2017. január 1-től)
 • Jogi segítségnyújtás (2017. január 1-től)

 

A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 8/C. § szerint "(1) Az örökbefogadási ügyek elbírálásához szükséges iratok, valamint a hatósági, bírósági döntést tartalmazó közokiratok kivételével a gyámhatóság eltekinthet a nem magyar nyelvű irat hiteles magyar fordításának beszerzésétől, ha a gyámhatóság valmely ügyintézője az adott nyelvből államilag elismert nyelvvizsgával rendelkezik. Azon nyelvek listáját, amelyek esetében hiteles magyar fordítás nem szükséges, a gyámhatóság a honlapján közzéteszi."

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Tiszakécskei Járási Hivatala Hatósági és Gyámügyi Osztályán ezen nyelvek listája:

 • angol
 • német

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


LETÖLTHETŐ NYOMTATVÁNYOK:

Kérelem ápolási díj megállapítására

 

Kérelem szociális rászorultság megállapítása iránt egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság igénybevétele céljából

 

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

 

Igénybejelentés a volt hadiárva, a volt hadigondozott családtag és volt hadigyámolt rendszeres havi járadékának megállapításához

 

Kérelem időskorúak járadékának megállapítására

 

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására

 

Igazolás a biztosított havi gyógyszerköltségének változásáról

 

Kérelem egyéni gyógyszerkeret felülvizsgálata iránt