Közérdekű adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

 

 

I. Szervezeti, személyzeti adatok

  
1. Elérhetőség  

2. Szervezeti felépítés, az egyes szervezeti egységek feladatai (A szervezeti egységek feladatairól, tevékenységéről az adott szervezeti egység "Jogállás, tevékenység" menüpontjában, illetve feladat és hatásköri leírásában található bővebb információ.)

3. Vezetők elérhetősége  (A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége az adott szervezeti egység megfelelő menüpontjában található meg.)

4. Ügyfélkapcsolat és az ügyfélfogadási rend (A szervezeti egységek elérhetőségei és ügyfélfogadási rendjük az adott szervezeti egység megfelelő menüpontjában található meg.)

5. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek 

 

 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok


1. Szervre vonatkozó alapvető jogszabályok

2. Tájékoztató a feladatról, tevékenységről

3. Hatósági ügyek, ügyleírások

4. Adatbázisok, nyilvántartások

5. Lapok

6. Hirdetmények, közlemények

7. Vizsgálatok, ellenőrzések

8. Közérdekű adatok statisztikája és eljárásrend

9. Statisztikai adatgyűjtések

10. Közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések és általános szerződési feltételei

11. Különös és egyedi közzétételi lista

 

 

III. Gazdálkodási adatok


1. Költségvetés, beszámolók

2. Foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó adatok

3. Támogatások

4. Szerződések

5. Koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok

6. Nem alapfeladat ellátására fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

7. Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések

8. Közbeszerzési információk

 

 

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA