Hivatal

Tisztelt Állampolgárok!

 

Köszöntöm Önöket a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal hivatalos oldalán.

 

A „Jó Állam” közigazgatási-fejlesztési terv keretében a magyar kormány 2010-ben kezdte el az állam újjászervezését a hatékony, polgárbarát és szolgáltató közigazgatás megteremtése céljából. Az átszervezés első jelentős lépéseként 2011. január 1-jével létrejöttek a kormányhivatalok, majd 2013. évtől felálltak a járási hivatalok, melyek jelentősen csökkentették a korábbi időszakra jellemző területi széttagoltságot, ugyanakkor továbbra is számos területi államigazgatási szerv működött tovább, szervezetileg és szakmailag önállóan.

 

2015. április 1. napjától a kormányhivatali modell továbbfejlesztésre került, részben további államigazgatási szervek és államigazgatási feladatok bevonásával (külső integráció), részben a belső struktúra és irányítási rendszer felülvizsgálatával (belső integráció). Közel 40 százalékkal csökkentek a vezetői szintek és ezzel a vezetői létszám is. Ennek hatására jelentős költségvetési megtakarítások jelentkeztek a működésben.

 

A közigazgatás ügyfélközpontú szemléletének érdekében kezdődött meg a kormányablakok kialakítása. Az okmányirodával kombinált komplex ügyfélszolgálati központok ügyfélfogadási ideje illetve az ott intézhető illetve kezdeményezhető ügyek száma jelzi, hogy a kormányzat célja az, hogy a hivatal közelebb kerüljön a lakossághoz, figyelembe véve az átlagos állampolgári szokásokat és elvárásokat.  A kormányablakokban – a többi munkatárshoz hasonlóan – rendkívül jól felkészült munkatársak állnak az ügyfelek rendelkezésére.

 

 Bízom abban, hogy a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal munkájával az ügyfelek elégedettek lesznek, és az államigazgatásba vetett bizalom megyénkben a jövőben is erősödni fog.


 

Kovács Ernő
főispán