Tájékoztató a Szolgáltató Kormányhivatal Modell bevezetésének és megvalósításának lépéseiről

A Szolgáltató Kormányhivatal Modell országos bevezetése a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00041 A szolgáltató kormányhivatali és közigazgatási modell című pályázati felhívás keretében, 600 millió Ft (a projekt egészére 2,9 milliárd Ft) vissza nem térítendő európai uniós támogatással valósul meg.

 

Megyénkben 2017. április 3. napjától számos ügyfél, vállalkozó, civil szervezet, valamint önkormányzat került megkérdezésre a kormányhivatal szolgáltatói kultúrájával kapcsolatos elvárásaikról és elégedettségükről.

 

Ezeknek a véleményeknek a megismerése érdemi információt adott a Szolgáltató Kormányhivatal Modell (a továbbiakban: Modell) Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalban történő bevezetéséhez. A Modell bevezetése kapcsán a megkérdezettek véleményének meghatározó jelentősége volt, hiszen az elvárás-és elégedettségvizsgálatok eredményei figyelembevételével került kialakításra a Szolgáltató Kormányhivatali Stratégia.

 

A Modell bevezetésének célja minőségi közszolgáltatás nyújtása a különböző hatósági eljárásban részt vevő ügyfeleknek, az önkormányzatoknak, vállalkozásoknak, civil szervezeteknek. A Modell a Hivatal belső működési rendjében nagy hangsúlyt helyez a szervezet általános működési kultúrájára, az emberi erőforrás gazdálkodásra.

 

A Modell bevezetésének és megvalósításának főbb szakaszai magukban foglalják a kormányhivatali munkára vonatkozó ügyfél-, és partner elégedettség mérést; az elvárások megismerését; az információk feldolgozását és elemzések készítését; a Szolgáltató Kormányhivatal Stratégiájának megfogalmazását; valamint a Stratégiában megfogalmazott célok megvalósítását szolgáló Cselekvési Terv kidolgozását és megvalósítását.

 

A Cselekvési Tervben foglalt fejlesztések megvalósítása jelentősen növeli a kormányhivatal ügyfeleinek, partnereinek és munkatársainak pozitív megelégedettségét.

 

Az elkövetkezendő időszakban megvalósuló fejlesztések célja az ügyfelekkel és partnerekkel fennálló kapcsolatrendszer erősítése; az ügyfél tájékoztatási rendszer bővítése az ügyfélfogadás helyszínein, és elektronikus formában is; a többcsatornás tájékoztatás szélesítése; az ügyfél/partner/munkatárs-elégedettség erősítése; a külső és belső nyilvánosság bővítése; az ügyintézés feltételeinek magasabb szintű biztosítása; valamint a célorientáltság erősítése.

 

Célkitűzésünk, hogy a 2017. decembertől kezdődően megvalósuló fejlesztések jelentős, az ügyfelek, partnerek és a munkatársak részéről is érezhető pozitív változást eredményezzenek, és hozzájáruljanak a kormányhivatali működés szolgáltató jellegének erősítéséhez. Továbbra is elvárásunk magunkkal szemben: „A legjobbat vagy semmit!”(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)