Tájékoztató a jogi segítségnyújtást és áldozatsegítést érintő szervezeti változásokról

2017. január 1. napjától a jogi segítségnyújtás iránti ügyekben az ügyfél lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatalhoz lehet fordulni, melynek keretében szociális rászorultság alapján ingyenes vagy megelőlegezett költségű jogi szolgáltatást (tanácsadás, beadványkészítés) vagy folyamatban lévő peres ügyben pártfogó ügyvédi képviseletet igényelhetnek.

 

Az áldozatsegítési szolgáltatások iránti kérelmeket a Tisztelt Ügyfelek bármelyik járási hivatalnál előterjeszthetik. Azonnali pénzügyi segély állapítható meg a bűncselekmény következtében krízishelyzetbe került áldozatnak. A kérelem előterjesztésének határideje a bűncselekmény elkövetését követő 5 nap. Amennyiben a bűncselekmény következtében személyes okmányai pótlására van szükség, úgy áldozati státusz megállapítását kérheti okmányai esetleges térítésmentes pótlása érdekében. Kérhet szakjogászi segítséget a bűncselekménnyel okozott kára megtérítése érdekében, továbbá érdekérvényesítés szolgáltatást is.

 

Állami kárenyhítés keretében jogosult a bűncselekménnyel okozott igazolt kár megtérítésére a személy elleni erőszakos, szándékos bűncselekmény áldozata. Az állami kárenyhítés előterjesztésének határideje a bűncselekmény elkövetését követő 3 hónap. Állami kárenyhítés iránti kérelmét bármelyik járási hivatalnál vagy a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Igazságügyi Osztályánál, mint döntő hatóságnál is előterjesztheti.

 

                                                                                      

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)