Tájékoztatás lótartók részére

A lovat (is) tartó gazdák figyelmébe ajánljuk a 119/2007.(X.18.) FVM rendeletben, a 110/2013. (IV. 9.) Korm. rendeletben, és a 41/1997. (V. 28.) FM rendeletben szereplő előírásokat, és kérjük azok maradéktalan betartását.

 

 

Az állattartónak be kell jelentenie, és az Országos Adatbázisban nyilván kell tartani minden olyan tartási helyet, illetve tenyészetet, ahol legalább egy lóféle állatot tartanak.

 

A nem törzskönyvezett és a nyilvántartásba vett lóféléket transzponderrel meg kell jelölni. Ezen lófélék esetében az alternatív jelölés a transzponderrel történő jelölés mellett kiegészítő jelleggel végezhető.

 

Azonosítatlan lóféle egyede nem hozható forgalomba. Az állat tulajdonosának vagy a tulajdonos megbízásából az állattartónak a Magyarországon született lófélék egyedi azonosítását saját költségén el kell végeztetnie a születés helye szerinti gazdaság elhagyását megelőzően, de legkésőbb a születésük időpontjától számított 12 hónapon belül.

 

Az állattartó kérésére a transzponder beültetését a kibocsátó szerv megbízásából a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről szóló törvény szerinti szolgáltató-állatorvos vagy a törvény szerinti állatorvosi asszisztens, a lófélék alternatív jelölését pedig a kibocsátó szerv végzi.

A transzponderes, illetve az alternatív jelöléssel egyidejűleg a transzponder beültetését végző állatorvos vagy állatorvosi asszisztens, illetve a kibocsátó szerv kitölti a nyilvántartásba vételhez, valamint a lóútlevél kiadásához szükséges adatokat tartalmazó csikójelölési jegyzőkönyvet, valamint kitölteti az állattartóval a lóútlevél-igénylő lapot. Az állattartó átadja a transzponder beültetését végző állatorvosnak vagy állatorvosi asszisztensnek, illetve a kibocsátó szervnek a tulajdonosnak a tulajdonjogára vonatkozó nyilatkozatát (tulajdonosi nyilatkozat). A transzponder beültetését végző állatorvos vagy állatorvosi asszisztens továbbítja a kibocsátó szervnek a csikójelölési jegyzőkönyvet, a lóútlevél-igénylő lapot, valamint a tulajdonosi nyilatkozatot.

 

Minden, fél évnél idősebb lovat háromévenként takonykór felderítésére irányuló immundiagnosztikai vizsgálat alá kell vonni. A vizsgálat lehet szem- vagy szerológiai próba. Össze lehet kötni a fertőző kevésvérűség, mének esetében a tenyészbénaság felderítésére irányuló vizsgálatokkal.

 

Lovassport rendezvényen csak fertőző kevésvérűség szempontjából szerológiailag negatív állatok vehetnek részt. A lóversenyre vagy lósport rendezvényre állatot szállító állattartó esetén – amennyiben a lovak más állattartó lovaival érintkeznek vagy érintkezhetnek – az egész lóállományt évente, más állattartó fél évnél idősebb lovait pedig háromévente, fertőző kevésvérűség szempontjából szerológiai vizsgálatnak kell alávetni.

 

 

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)