Pályázat természetvédelmi feladatok ellátására

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatalnak

vezetője

 

a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 83. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

 a BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztályánál

 természetvédelmi feladatok

ellátására.

 A jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony, próbaidő 6 hónap

 Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 A munkavégzés helye:

BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.)

Az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016 (X. 20.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltéséhez szükséges képesítés:

Az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X. 20.) Korm. rendelet 1. számú mellélet 29. a), b), c) pontja szerinti felsőfokú végzettség.

 

Feladatkörök:

Az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X. 20.) Korm. rendelet 1. melléklet 29. a), b), c) pontja szerinti felsőfokú végzettséggel ellátandó feladatkör.

 

Ellátandó feladatok:

Bács-Kiskun megyére kiterjedő illetékességgel a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet és a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény által, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal feladat- és hatáskörébe utalt természetvédelmi hatósági feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Természetvédelmi szakterületen hatósági engedélyezési és egyéb eljárások lefolytatása, szakhatósági állásfoglalások, szakvélemények elkészítése és kiadása, természetvédelmi szempontú tevékenységek engedélyezése, ellenőrzése, korlátozása, szabályozása. Természetvédelmi adatbázisok kezelése, az adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátása, a természetvédelmi követelmények betartásának ellenőrzése, az előírások megszegőivel szemben hatósági intézkedés kezdeményezése és bírság kiszabása. Közérdekű bejelentések kivizsgálása, természetvédelmi helyszíni ellenőrzés.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény, valamint a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • A 315/2016. (X.20.) Korm. rendelet 1. melléklet 29. a), b), c) pontja szerinti felsőfokú végzettség
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •  szakmai ismeret és gyakorlat
 • „B” kategóriás jogosítvány és legalább egy év vezetési gyakorlat
 • közigazgatási szakvizsga, közigazgatási tanulmányok
 • igazgatási területen szerzett vagy egyéb közigazgatási gyakorlat

 

Elvárt kompetenciák:

 • megbízhatóság, felelősségvállalás, problémamegoldó-, és önálló munkavégzési képesség, együttműködési, konfliktuskezelési képesség, hivatástudat, pontosság, szóbeli és írásbeli kifejezőkészség

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti részletes fényképes szakmai önéletrajz
 • hatósági bizonyítvány, amely igazolja, hogy az kormányzati szolgálati jogviszonyt létesíteni szándékozó személy büntetlen előéletű, illetve nem áll kormánytisztviselői foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
 • iskolai végzettséget igazoló okmányok másolatai
 • az egyéb pályázati feltételek meglétét igazoló okmányok, illetve azok másolatai
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában szereplő személyi adatainak, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, megismeréséhez hozzájárul
 • nyilatkozat arról, hogy kinevezése esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségnek eleget tesz
 • referenciák, amennyiben rendelkezik ilyennel

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bang Gyula a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Komplex Környezetvédelmi Engedélyezési és Kármentesítési Osztályának osztályvezetője ad a 76/795-868-os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatot a csatolandó iratokkal együtt a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatalhoz (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. - 14. emelet) kell személyesen, zárt borítékban vagy elektronikus úton (kjhpalyazat@bacs.gov.hu) eljuttatni. Kérjük a tárgyban feltüntetni a „természetvédelmi feladatok” megjelölést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: