Pályázat rehabilitációs orvosszakértői feladatok ellátására

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal

vezetője

 

a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 83. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

a BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály

Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztályánál

rehabilitációs orvosszakértői feladatok

ellátására.

 

A jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony, próbaidő 6 hónap.

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

 

A munkavégzés helye:

BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Rehabilitációs és Ellátási Osztály (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 5.).

 

Ellátandó feladatok:

BKMKH közigazgatási területére kiterjedő illetékességgel rehabilitációs orvosszakértői, orvosszakértői feladatok ellátása.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Komplex minősítések, orvosszakértői vélemények készítése.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény, valamint a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • felsőoktatásban szerzett orvos szakképzettség, klinikai alap szakvizsga
  • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • egészségbiztosítástan szakvizsga megléte
 • orvosszakértői gyakorlat
 • közigazgatási gyakorlat, közigazgatási alapvizsga, közigazgatási szakvizsga/közigazgatási tanulmányok szakirányú továbbképzés

 

 

Elvárt kompetenciák:

 • Határozott fellépés, megbízhatóság, felelősségvállalás, problémamegoldó-, és önálló munkavégzési képesség, együttműködési, konfliktuskezelési képesség, terhelhetőség, pontos, precíz munkavégzés, szóbeli és írásbeli kifejezőkészség.

 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti részletes fényképes szakmai önéletrajz
 • hatósági bizonyítvány, amely igazolja, hogy a kormányzati szolgálati jogviszonyt létesíteni szándékozó személy büntetlen előéletű, illetve nem áll kormánytisztviselői foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
 • iskolai végzettséget igazoló okmányok másolatai
 • az egyéb pályázati feltételek meglétét igazoló okmányok, illetve azok másolatai
 • aláírt nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában szereplő személyi adatainak, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, megismeréséhez hozzájárul (ennek hiánya esetén pályázati anyaga elbírálás nélkül, automatikusan törlésre/visszaküldésre kerül)

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 10.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Macsári Mária Zsuzsanna a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási  Főosztály Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály osztályvezetője, orvosszakértő főorvosa ad a 06/70/436 1490-es telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatot a csatolandó iratokkal együtt a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatalhoz (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. - 14. emelet) kell személyesen, zárt borítékban vagy elektronikus úton (kjhpalyazat@bacs.gov.hu) eljuttatni. Kérjük a tárgyban feltüntetni a „rehabilitációs orvosszakértő feladatok” megjelölést.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 25.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal honlapja (www.kormanyhivatal.hu)
 • Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal honlapja (www.bkmkh.hu)
 • www.weborvos.hu