Pályázat pártfogó felügyelő munkakör betöltésére

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Igazságügyi Osztály

pártfogó felügyelő

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony, próbaidő 6 hónap

 

Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

BKMKH Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Igazságügyi Osztály, 6000 Kecskemét, Irinyi u. 17.

 

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Igazságügyi feladat, áldozatsegítési és pártfogó felügyelői feladat.

 

Ellátandó feladatok:

A Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről szóló 8/2013. (VI.29.) KIM rendeletben írt feladatok ellátása a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal illetékességi területén.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Pártfogó felügyelői feladatkörben az elrendelt pártfogó felügyelet és megelőző pártfogás, valamint a közérdekű munka büntetések végrehajtása, környezettanulmány és pártfogó felügyelői vélemények elkészítése.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, a(z) juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény, valamint a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzatának az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • Szakképzettségekre vonatkozó előírások
 • Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség
 • Felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek

 

Elvárt kompetenciák:

 • megbízhatóság, felelősségvállalás, szociális érzék, problémamegoldó-, döntéshozatali-, és önálló munkavégzési képesség, együttműködési, konfliktuskezelési és konfliktus- megelőzési képesség, hivatástudat, pontosság, kiváló szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes fényképes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, amely igazolja, hogy a kormányzati igazgatási szolgálati jogviszonyt létesíteni szándékozó személy büntetlen előéletű, illetve nem áll az állami tisztviselői foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
 • iskolai végzettséget igazoló okmányok másolatai
 • az egyéb pályázati feltételek meglétét igazoló okmányok, illetve azok másolatai
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában szereplő személyi adatainak, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, megismeréséhez hozzájárul
 • nyilatkozat arról, hogy kinevezése esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségnek eleget tesz
 • referenciák, amennyiben rendelkezik ilyennel

A munkakör betölthetőségének időpontja:

a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 11.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kádár Géza, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Igazságügyi Osztályának vezetője ad a 76/795-052-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatot a csatolandó iratokkal együtt a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Igazságügyi Osztályára (6000 Kecskemét, Irinyi u. 17., 1. emelet 104. szoba) kell személyesen, zárt borítékban vagy elektronikus úton az igazsagugy@bacs.gov.hu e-mail címen keresztül eljuttatni.

Kérjük a tárgyban feltüntetni a „pártfogó felügyelő” megjelölést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal honlapja (www.bkmkh.hu)