Pályázat önkormányzati szakügyintézői álláshely betöltésére

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bekezdés alapján

 

pályázatot hirdet

 

Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztályán

 

önkormányzati szakügyintézői

 

álláshely  betöltésére.

 

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony.

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

 

A munkavégzés helye:

6000 Kecskemét, Deák. F. tér 3.

 

Ellátandó feladatok:

Bács-Kiskun megyében működő önkormányzatok Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. évi törvény 132.§, valamint a nemzetiségi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 146.§ szerinti törvényességi felügyeletében közreműködés.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletével kapcsolatos feladatok (szakrendszerek használata, éves munka-, ellenőrzési terv alapján, valamint soron kívüli feladatokhoz kapcsolódó adatok gyűjtése és feldolgozása, a szerteágazó szakmai területekre tekintettel szakmai anyagok készítése, állampolgári bejelentések ügyintézése, nemzetiségi önkormányzatok működésének figyelemmel kísérése és segítése, stb…) önálló ellátása.

  

Jogállás, illetmény, juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései, valamint a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzata az irányadók.

  

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőoktatásban közigazgatási, államtudományi, rendészeti, gazdaságtudományi képzési területen szerzett szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és felsőfokú pénzügyi, számviteli szakképesítés,
 • Felhasználói szintű számítástechnikai ismeret
 • Vagyon nyilatkozattételi eljárás lefolytatása

 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közigazgatásban, főként önkormányzati területen szerzett legalább egy éves szakmai tapasztalat
 • szakrendszer alkalmazásában szerzett informatikai tapasztalat

  

Elvárt kompetenciák:

 • megbízhatóság, felelősségvállalás, pontosság,
 • problémamegoldó és önálló munkavégzési képesség,
 • együttműködési-, konfliktuskezelési képesség,
 • nagy munkabírás, terhelhetőség, monotonitás-tűrés

  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes fényképes szakmai önéletrajz,
 • három hónapnál nem régebbi, a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 82.§ (1)-(2) szerinti hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy annak megkérését igazoló szelvény,
 • iskolai végzettséget igazoló okmányok másolatai,
 • egyéb, a pályázati és előnyt meghatározó feltételek meglétét igazoló okmányok másolatai,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban szereplő személyi adatainak, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, továbbá
 • nyilatkozat annak tudomásulvételéről, hogy az álláshelyen ellátandó feladatok ellátása a 2007. évi CLII. törvényben meghatározott vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség alá esik.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

  

A pályázat benyújtásának határideje:

2020. január 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújt: dr. Penczné dr. Zoltán Zsuzsanna osztályvezető a 76/513-738-as telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton „ Álláspályázat” tárgy megjelöléssel a torvenyesseg@bacs.gov.hu  e-mail címre dr. Dombi Edit főosztályvezető részére

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beküldött pályázatok megfelelőségi előszűrését követően személyes interjúra kerül sor. A beérkezett pályázatokról a munkáltatói jogkört gyakorló dönt. A kinevezésre 6 hónap próbaidő kikötésével kerül sor. A pályázókat a döntést követően az önéletrajzban megadott e-mail címen értesítjük.

 

 A pályázat elbírálásának határideje:

2020. január 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

•      Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal honlapján   www.bkmkh.hu