Pályázat oktatási szakügyintéző munkakör betöltésére

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal vezetője

 pályázatot hirdet

a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 83. § (1) bekezdése alapján

a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály

Oktatási és Hatósági Osztály

oktatási szakügyintéző

munkakör betöltésére.

 

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony – 6 hónap próbaidő kikötéssel

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

BKM KH Hatósági Főosztály Oktatási és Hatósági Osztály (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.)

 

A munkakörhöz tartozó ellátandó feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, és végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 38/A. § (1) bekezdése a) pontja, az érettségi vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI.13.) Korm. rendelet szerinti érettségi vizsgaszervezési, oktatási igazgatási és hatósági feladatok.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Érettségi vizsgaszervezési feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény, valamint a Hivatal Személyügyi Szabályzata rendelkezései az irányadóak.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet
 • egyetemi vagy főiskolai szintű gazdaságtudományi, természettudományi, bölcsészettudományi, pedagógus-képzési, társadalomtudományi, művészeti, közigazgatási, rendészeti képzési területen szerzett szakképzettség, vagy
 • jogi képzési területen szerezett szakképzettség
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közigazgatási szakvizsga
 • hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat

 

Elvárt kompetenciák:

megbízhatóság, felelősségvállalás, problémamegoldó-, döntés előkészítő-, és önálló munkavégzési képesség, együttműködés, hivatástudat, magas szintű szóbeli és írásbeli kommunikációs készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes fényképes szakmai önéletrajz a közszolgálati személyügyi nyilvántartásra valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV. 23.) kormányrendelet 1. számú mellékletében foglalt tartalommal
  • hatósági bizonyítvány, amely igazolja, hogy a kormányzati szolgálati jogviszonyt létesíteni szándékozó személy büntetlen előéletű, illetve nem áll e foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
  • iskolai végzettséget, egyéb képzettséget igazoló okmányok másolatai
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában szereplő személyi adatainak, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
  • referenciák, amennyiben rendelkezik ilyennel
  • motivációs levél

 

A pályázat beérkezésének határideje: 2019. május 27.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 11.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. július 1. napját követően.

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. szám alatti címére, vagy személyesen 2019. május 27-ei beérkezéssel. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „pályázat oktatási szakügyintéző munkakörre”.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt ad dr. Dombi Edit főosztályvezető a 76/513-724, illetve a 20/454-3442 telefonszámon, vagy dr. Sipos József osztályvezető a 76/516-754, illetve a 20/513-4640 telefonszámon.

Személyes meghallgatásra csak a benyújtott pályázati anyag alapján alkalmasnak ítélt jelölt esetében kerül sor.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal honlapja (www.bkmkh.hu)
 • A Belügyminisztérium honlapja (www.kozigallas.gov.hu)