Pályázat növényvédelmi felügyelői feladatok ellátására

 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal

vezetője

 

a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 83. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

a BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály

Növény- és Talajvédelmi Osztályánál

növényvédelmi felügyelői feladatok

ellátására.

 

 

A jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony, próbaidő 6 hónap,

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály (6000 Kecskemét, Halasi út 34.)

 

Ellátandó feladatok:

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály feladat-, és hatáskörébe tartozó növényvédelmi, növény-egészségügyi hatósági feladatok vonatkozó jogszabályok szerinti ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Kecskeméti Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály illetékességi területén ellátja a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Kormányrendeletben, továbbá egyéb ágazati-szakmai jogszabályokban megállapított hatáskörök alapján megállapított feladatokat. Főbb tevékenységek a növényvédelmi területen az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény alapján növényvédelmi, növény-egészségügyi hatósági feladatok ellátása. A munkakör betöltője ellátja az illetékességi területéhez tartozó növényvédelmi feladatokat a jogszabályoknak és utasításoknak megfelelően, a növényi termék ellenőrzési feladatokat a jogszabályoknak és utasításoknak megfelelően, a vizsgálati adatok rögzítését az elektronikus nyilvántartási rendszerekben, a regisztrált termelők ellenőrzését, a laboratóriumi vizsgálatra történő minták szabvány szerinti mintavételezését, csomagolását, a fogadó laboratóriumi intézmények felé történő elszállítását, postázását, megbízás esetén a zöldség-gyümölcs minőség ellenőrzési feladatokat, az AKG és KM feladatok szakszerű ellenőrzését. Ellenőrzi a termelők károsítók ellen folytatott növényvédelmi védekezését, a kijuttatás technikai, az egészségügyi és a kémiai biztonságot, az engedélyköteles termékek vásárlásához, felhasználásához rendelt szakképesítés meglétét és érvényességét. Részt vesz továbbá a parlagfű elleni közérdekű védekezés elmulasztása tárgyában indult hatósági eljárások lebonyolításában.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény, valamint a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

 Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • Agrár vagy államtudományi képzési területen szerzett szakképzettség, vagy felsőoktatásban jogi képzési területen szerzett szakképzettség
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeret
 • B kategóriás jogosítvány
 • Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közigazgatási gyakorlat
 • közigazgatási alapvizsga, közigazgatási szakvizsga/közigazgatási tanulmányok szakirányú továbbképzés

 

Elvárt kompetenciák:

 • megbízhatóság, felelősségvállalás, problémamegoldó és önálló munkavégzési képesség, együttműködési, konfliktuskezelési képesség, hivatástudat, pontosság, szóbeli és írásbeli kifejezőkészség

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti részletes fényképes szakmai önéletrajz
 • hatósági bizonyítvány, amely igazolja, hogy a kormányzati szolgálati jogviszonyt létesíteni szándékozó személy büntetlen előéletű, illetve nem áll kormánytisztviselői foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
 • iskolai végzettséget igazoló okmányok másolatai
 • az egyéb pályázati feltételek meglétét igazoló okmányok, illetve azok másolatai
 • aláírt nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában szereplő személyi adatainak, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, megismeréséhez hozzájárul (ennek hiánya esetén pályázati anyaga elbírálás nélkül, automatikusan törlésre/visszaküldésre kerül)

A munkakör betölthetőségének időpontja: A pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 09.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sejben Tamás, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztályának osztályvezetője nyújt a 20/479-8007-es telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatot a csatolandó iratokkal együtt a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatalhoz kérjük elektronikus úton a kjhpalyazat@bacs.gov.hu címre eljuttatni. Kérjük a tárgyban feltüntetni a növényvédelmi felügyelői feladatok megjelölést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: