Pályázat (normatív) kérelemkezelési szakreferens munkakör betöltésére

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

 

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

BKMKH Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Normatív Támogatások Kérelemkezelési Osztályán

kérelemkezelési szakreferens

munkakör betöltésére.

 

 

A jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

BKMKH Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály (6000 Kecskemét, Halasi út 36.)

A munkakör betöltéséhez szükséges képesítés:

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV.23.) Kormányrendelet szerinti felsőfokú végzettség.

 

Ellátandó feladatok:

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály feladat- és hatáskörébe tartozó kérelemkezelési és az azokkal kapcsolatos feladatok.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Iratkezelés, adatrögzítés, kérelmek formai ellenőrzése, jogosultságvizsgálatok lefolytatása, hiánypótlás, adatbekérés, kérelmek tartalmi ügyintézése, ellenőrzési jegyzőkönyvek kiértékelése, kapcsolattartás a Helyszíni Ellenőrzési Osztállyal, módosítások, pontosítások kezelése, kérelmek visszavonásának, részleges visszavonásának kezelése, fellebbezések kezelése, saját hatáskörű javítások, új eljárások lefolytatása, jelentések készítése.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény, valamint a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 

 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • felsőfokú végzettség
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közigazgatási szakvizsga, közigazgatási tanulmányok
 • hasonló területen szerzett tapasztalat vagy egyéb közigazgatási gyakorlat

Elvárt kompetenciák:

 

 • megbízhatóság, felelősségvállalás, problémamegoldó-, döntéshozatali-, és önálló munkavégzési képesség, együttműködési, konfliktuskezelési és konfliktus- megelőzési képesség, hivatástudat, pontosság, kiváló szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 

 • 87/2019. (IV.23.)  Korm. rendelet szerinti részletes fényképes szakmai önéletrajz
 • hatósági bizonyítvány, amely igazolja, hogy a kormánytisztviselői jogviszonyt létesíteni szándékozó személy büntetlen előéletű, illetve nem áll a kormánytisztviselői foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
 • iskolai végzettséget, nyelvtudást igazoló okmányok másolatai
 • az egyéb pályázati feltételek meglétét igazoló okmányok, illetve azok másolatai
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában szereplő személyi adatainak, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
 • nyilatkozat arról, hogy kinevezése esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségnek eleget tesz
 • referenciák, amennyiben rendelkezik ilyennel

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 28.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatot a csatolandó iratokkal együtt a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztályhoz (6000 Kecskemét, Halasi út 36.) kell személyesen zárt borítékban vagy elektronikus úton (videkfejlesztes@bacs.gov.hu) eljuttatni. Kérjük a tárgyban feltüntetni az „Helyszíni ellenőr” megjelölést.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Madari Örs, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály főosztályvezetője ad, a 06-76/814-117 telefonszámon.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal honlapja (www.kormanyhivatal.hu)