Pályázat népegészségügyi feladatok ellátására

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal

vezetője

 

a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 83. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

a BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal Hatósági Főosztály

Népegészségügyi Osztályánál

népegészségügyi feladatok

ellátására.

 

A jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony, próbaidő 6 hónap

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály (6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.)

 

Az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016 (X. 20.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltéséhez szükséges képesítés:

Az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X. 20.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 34.2 pontja szerinti, felsőoktatásban szerzett védőnői szakképzettség

Feladatkörök:

Az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X. 20.) Korm. rendelet 1. melléklet 34.2. pontja szerinti felsőfokú végzettséggel ellátandó járási vezető védőnői feladatkör.

Ellátandó feladatok:

A 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. melléklet 1. pontjában foglaltak alapján a Kecskeméti járás, a Tiszakécskei járás és a Kunszentmiklósi járás területére kiterjedő illetékességgel a népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatalnál járási szakfelügyelő védőnő feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az osztály illetékességi területén ellátja a területi védőnők szakfelügyeletét, szakmai irányítását, lefolytatja a kapcsolódó hatósági eljárásokat (pl. engedélyezések), tevékenységével kapcsolatban jelentéseket készít, részt vesz a feladatellátással kapcsolatos szakmai rendezvényeken.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény, valamint a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • A 315/2016. (X.20.) Korm. rendelet 1. melléklet 34.2 pontja szerinti felsőoktatásban szerzett védőnői szakképzettség
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • szakmai gyakorlat, tapasztalat
 •  „B” kategóriás jogosítvány, legalább 1 éves járművezetői gyakorlat
 •  családvédelmi szolgálat feladataira felkészítő szakirányú végzettség

Elvárt kompetenciák:

 • megbízhatóság, felelősségvállalás, problémamegoldó-, és önálló munkavégzési képesség, együttműködési, konfliktuskezelési képesség, hivatástudat, pontosság, szóbeli és írásbeli kifejezőkészség

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti részletes fényképes szakmai önéletrajz
 • hatósági bizonyítvány, amely igazolja, hogy a kormányzati szolgálati jogviszonyt létesíteni szándékozó személy büntetlen előéletű, illetve nem áll kormánytisztviselői foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
 • iskolai végzettséget igazoló okmányok másolatai
 • az egyéb pályázati feltételek meglétét igazoló okmányok, illetve azok másolatai
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában szereplő személyi adatainak, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, megismeréséhez hozzájárul
 • nyilatkozat arról, hogy kinevezése esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségnek eleget tesz
 • referenciák, amennyiben rendelkezik ilyennel

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A pályázat alapján az álláshely 2019. május 15. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Oláh László a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztályának osztályvezetője, járási tisztifőorvos ad a 76/896-325-es telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatot a csatolandó iratokkal együtt a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatalhoz (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. - 14. emelet) kell személyesen, zárt borítékban vagy elektronikus úton (kjhpalyazat@bacs.gov.hu) eljuttatni. Kérjük a tárgyban feltüntetni a „népegészségügyi feladatok” megjelölést.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 29.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: