Pályázat műszaki ellenőrzési feladatok ellátására

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal

vezetője

a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 83. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

a BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

Járműforgalmi Osztály

műszaki ellenőrzési feladatok

ellátására.

 

A jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony, próbaidő 6 hónap

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

(6000 Kecskemét, Szent István krt. 19/A.)

 

Ellátandó feladatok:

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Járműforgalmi Osztályának feladat- és hatáskörébe tartozó hatósági eljárások vonatkozó jogszabályok szerinti lefolytatása Bács-Kiskun megyére kiterjedő illetékességgel.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az alkatrészgyártást, - forgalmazást, járműfenntartó és előzetes eredetiségvizsgáló tevékenységet végző vállalkozások feltételrendszerének, tevékenységének szakmai, személyi, dologi feltételeinek helyszíni ellenőrzése. Jármű műszaki megvizsgálásának ellenőrzése. Az ellenőrzések dokumentálása, hiányosság észlelése esetén a szükséges intézkedések megtétele, a hatósági döntések előkészítése, adatszolgáltatások előkészítése, teljesítése, nyilvántartás vezetés.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény, valamint a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • legalább B kategóriás vezetői engedély
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • járműipari területen szerzett szakmai tapasztalat
 • Felsőoktatásban szerzett okleveles gépészmérnöki, okleveles közlekedés mérnöki, okleveles közlekedés-gépészmérnöki, és okleveles mezőgazdasági gépészmérnöki képesítés; gépész-üzemmérnöki, közlekedésgépész-üzemmérnöki, általános gépész-üzemmérnöki, gépjavítástechnológiai üzemmérnöki és mezőgazdasági gépész-üzemmérnöki képesítés; felsőfokú technikumon szerzett gépjárműközlekedési szaktechnikusi, gépész szaktechnikusi és mezőgazdasági gépész szaktechnikusi képesítés vagy

Középfokú oktatásban szerzett közlekedésgépészeti, járműjavítási, járműgyártási, motoripari, autóipari és általános gépészeti technikumi végzettség; közlekedésgépészeti szakközépiskolai végzettség; autóipari művezetői képesítés

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • autószerelői szakiránynak megfelelő középfokú képesítéssel öt év, felsőfokú képesítéssel két év szakirányú szakmai gyakorlat
 • közúti jármű műszaki vizsgabiztosi igazolvány
 • további járműkategóriákra érvényes vezetői engedély
 • közigazgatási gyakorlat, közigazgatási alapvizsga, közigazgatási szakvizsga/közigazgatási tanulmányok szakirányú továbbképzés

 

Elvárt kompetenciák:

 • határozott fellépés, megbízhatóság, felelősségvállalás, problémamegoldó-, és önálló munkavégzési képesség, együttműködési, konfliktuskezelési képesség, terhelhetőség, pontos, precíz munkavégzés, szóbeli és írásbeli kifejezőkészség.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti részletes fényképes szakmai önéletrajz
 • hatósági bizonyítvány, amely igazolja, hogy a kormányzati szolgálati jogviszonyt létesíteni szándékozó személy büntetlen előéletű, illetve nem áll kormánytisztviselői foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
 • iskolai végzettséget igazoló okmányok másolatai
 • az egyéb pályázati feltételek meglétét igazoló okmányok, illetve azok másolatai
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában szereplő személyi adatainak, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, megismeréséhez hozzájárul (ennek hiánya esetén pályázati anyaga elbírálás nélkül, automatikusan törlésre/visszaküldésre kerül)
 • nyilatkozat arról, hogy kinevezése esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségnek eleget tesz

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

Az álláshely a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 25.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gáldonyiné Kollár Márta a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Járműforgalmi Osztályának osztályvezetője ad a 76/795-120-as telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatot a csatolandó iratokkal együtt a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatalához (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. - 14. emelet) kell személyesen, zárt borítékban vagy elektronikus úton (kjhpalyazat@bacs.gov.hu) eljuttatni. Kérjük a tárgyban feltüntetni a „műszaki ellenőrzési feladatok” megjelölést.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 31.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: