Pályázat közúti és telephelyi ellenőrzési feladatok ellátására

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal

vezetője

a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 83. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

a BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

Járműforgalmi Osztály

közúti és telephelyi ellenőrzési feladatok

ellátására.

A jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony, próbaidő 6 hónap

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 A munkavégzés helye:

BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

(6000 Kecskemét, Szent István király krt. 19/A.)

 

Ellátandó feladatok:

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Járműforgalmi Osztályának feladat-, és hatáskörébe tartozó hatósági eljárások vonatkozó jogszabályok szerinti lefolytatása Bács-Kiskun megyére kiterjedő illetékességgel.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A belföldi és nemzetközi járműforgalmat érintő komplex közúti ellenőri feladatok ellátása (különösen a közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi megfelelőségre, a járművezetőre, vezetési és pihenőidőre, valamint a menetíró készülékre, veszélyes áru szállításához előírt különleges feltételekre, közúti közlekedési szolgáltatási tevékenység végzésére, nemzetközi forgalomban közlekedő jármű közlekedésének külön feltételeire, a járműre előírt tömeg-, és mérethatárok betartására, a szállítmány elhelyezésére és rögzítésére) vonatkozó feltételek helyszíni ellenőrzése. A közúti közlekedési szolgáltatók, egyéb járműüzemeltetők tevékenységének telephelyen történő ellenőrzése. Az ellenőrzések eredménye alapján szükséges helyszíni intézkedések megtétele, hatósági döntések előkészítése, adatszolgáltatások előkészítése, teljesítése, nyilvántartás vezetés.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény, valamint a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • C + E kategóriás vezetői engedély
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • Felsőoktatásban szerzett szakképzettség vagy műszaki, gazdaságtudományi, természettudományi, közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területen, valamint az államtudományi és jogi képzési területen szerzett szakképzettség, vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és OKJ szerinti közlekedési, gépészeti, mezőgazdasági szakmacsoportba tartozó, a feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett felsőfokú szakképesítés,

Továbbá rendészeti és közszolgálati, közlekedési, közlekedésgépészeti, közlekedésépítő, informatikai, gépészeti, villamosipari és elektronikai ágazati tevékenységet végző szakközépiskolában szerzett érettségi végzettség, vagy érettségi végzettség és OKJ szerinti közlekedési, gépészeti, mezőgazdasági, ügyviteli, közgazdasági, rendészeti, honvédelmi és közszolgálati szakmacsoportba tartozó, a feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett szakirányú szakképesítés

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • gépészeti, műszaki, közlekedési képzési területen szerzett felső- vagy középfokú szakképzettség
 • autószerelői szakiránynak megfelelő középfokú képesítéssel öt év, felsőfokú képesítéssel két év szakirányú szakmai gyakorlat
 • közúti jármű műszaki vizsgabiztosi igazolvány
 • járműipari, szállítmányozási területen szerzett szakmai tapasztalat
 • közigazgatási alapvizsga, közigazgatási szakvizsga/közigazgatási tanulmányok szakirányú továbbképzés

 

Elvárt kompetenciák:

 • határozott fellépés, megbízhatóság, felelősségvállalás, problémamegoldó-, és önálló munkavégzési képesség, együttműködési, konfliktuskezelési képesség, terhelhetőség, pontos, precíz munkavégzés, szóbeli és írásbeli kifejezőkészség

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti részletes fényképes szakmai önéletrajz
 • hatósági bizonyítvány, amely igazolja, hogy a kormányzati szolgálati jogviszonyt létesíteni szándékozó személy büntetlen előéletű, illetve nem áll kormánytisztviselői foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
 • iskolai végzettséget igazoló okmányok másolatai
 • az egyéb pályázati feltételek meglétét igazoló okmányok, illetve azok másolatai
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában szereplő személyi adatainak, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, megismeréséhez hozzájárul (ennek hiánya esetén pályázati anyaga elbírálás nélkül, automatikusan törlésre/visszaküldésre kerül)
 • nyilatkozat arról, hogy kinevezése esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségnek eleget tesz

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

Az álláshely a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 10.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gáldonyiné Kollár Márta a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Járműforgalmi Osztályának osztályvezetője ad a 76/795-120-as telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatot a csatolandó iratokkal együtt a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatalhoz (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. - 14. emelet) kell személyesen, zárt borítékban vagy elektronikus úton (kjhpalyazat@bacs.gov.hu) eljuttatni. Kérjük a tárgyban feltüntetni a „közúti és telephelyi ellenőrzési feladatok” megjelölést.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 14.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: