Pályázat kormányablak ügyfélszolgálati feladatok munkakör betöltésére

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Bácsalmási Járási Hivatal

                           

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

Bácsalmási Járási Hivatal
Kormányablak Osztály

kormányablak ügyfélszolgálati feladatok

munkakör betöltésére.

 

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

6430 Bácsalmás, Gróf Teleki József u. 4-8.

 

Ellátandó feladatok:

Bácsalmási Járási Hivatal Kormányablak Osztály feladat- és hatáskörébe utalt ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok ellátása, beadványok átvétele, továbbítása, tájékoztatás nyújtása. Személyi- és gépjármű okmányok kiadásával, visszavonásával, cseréjével, valamint egyéni vállalkozók hatósági ellenőrzésével kapcsolatos feladatok.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Kormányablak ügyfélszolgálati feladatok ellátása.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései, a(z) Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal -Közszogálati Szabályzata az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • Főiskola, Felsőoktatásban szerzett szakképzettség vagy
 • érettségi végzettség
 •    Erkölcsi bizonyítvány

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Ügyfélszolgálati területen szerzett tapasztalat

 

Elvárt kompetenciák:

 • Felhasználói szintű számítógépes ismeretek
 • Intenzív, gyors és magas fokú önálló munkavégzésre való képesség
 • Jó szóbeli és írásbeli kifejezőkészség, magabiztos fellépés, felelősségtudat, pontosság
 • Ügyfél-orientáltság
 • Jó problémamegoldó képesség

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okiratok másolata
 • A pályázó nyilatkozata, mely szerint a benyújtott önéletrajzában és mellékleteiben foglalt személyes adatainak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 18.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 •  Elektronikus úton Szommer Károly hivatalvezető Úr részére a bacsalmas@bacs.gov.hu e-mail címen keresztül
 • Postai úton a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Bácsalmási Járási Hivatal, 6430 Bácsalmás, Gróf Teleki u. 4-8. címre
 • Személyesen a Bácsalmási Járási Hivatal vezetőjénél, Szommer Károlynál Bácsalmás, Gróf Teleki u. 4-8. irodájában

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A bizalmasan kezelt jelentkezések a benyújtási határidőt követően kerülnek elbírálásra. A kiválasztott jelentkezők személyes interjún vesznek részt, ahol szakmai és személyes rátermettségüket vizsgáljuk. A jelentkezők elektronikusan értesítést kapnak.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 25.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Próbaidő időtartama: 6 hónap. A feladattal kapcsolatban további tájékoztatást Vlasics Apollónia osztályvezető nyújt a kormanyablak.bacsalmas@bacs.gov.hu e-mail címen keresztül.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kormanyhivatal.hu honlapon szerezhet.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. augusztus 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.