Pályázat kamarai jogtanácsos munkakör betöltésére

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

vezetője

 

a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 83. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

 a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály Jogi és Perképviseleti Osztályán

kamarai jogtanácsos

munkakör betöltésére.

 

 

A jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony, próbaidő 6 hónap

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály Jogi és Perképviseleti Osztály (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.)

Ellátandó feladatok:

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal jogi képviseletének ellátása bíróságok, más hatóságok előtt, valamint harmadik személyekkel szemben.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal szerződés tervezeteinek előkészítése, a más szervezeti egységek által előkészített szerződéstervezetek véleményezése, az elkészített szerződések jogi ellenőrzése, ellenjegyzése/jogi megfelelőség tanúsítással történő ellátása, - jogi állásfoglalások előkészítése, - jogszabályok és a belső szabályozó eszközök tervezeteinek véleményezése, - a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal, illetve az állam javára bejegyzett jelzálogjoggal, valamint elidegenítési és terhelési tilalommal kapcsolatos jognyilatkozatok megtétele, - a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal saját dolgozóival szemben fennálló követeléseinek érvényesítése, - továbbá az ügyvédi tevékenységről szóló törvényben meghatározott egyéb feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény, valamint a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzata az irányadó.

 

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
  • egyetem, jogász végzettség, jogi szakvizsga
  • legalább 1-3 éves szakmai gyakorlat
  • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közigazgatási gyakorlat
 • közigazgatási alapvizsga, közigazgatási szakvizsga/közigazgatási tanulmányok szakirányú továbbképzés

Elvárt kompetenciák:

 • megbízhatóság, felelősségvállalás, problémamegoldó-, és önálló munkavégzési képesség, együttműködési, konfliktuskezelési képesség, hivatástudat, pontosság, szóbeli és írásbeli kifejezőkészség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti részletes fényképes szakmai önéletrajz
 • motivációs levél
 • hatósági bizonyítvány, amely igazolja, hogy a kormányzati szolgálati jogviszonyt létesíteni szándékozó személy büntetlen előéletű, illetve nem áll kormánytisztviselői foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
 • kizárólag az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatai
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagában szereplő személyi az adatainak, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, megismeréséhez hozzájárul
 • nyilatkozat arról, hogy kinevezése esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségnek eleget tesz

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Schnell Erzsébet a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály Jogi és Perképviseleti Osztály osztályvezetője nyújt, a 06-76/516-825-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatot a csatolandó iratokkal együtt a a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. - 10. emelet) kell személyesen, zárt borítékban vagy elektronikus úton (schnell.erzsebet@bacs.gov.hu) eljuttatni. Kérjük a tárgyban feltüntetni a „kamarai jogtanácsos” megjelölést.

A pályázat elbírálásának határideje: folyamatos

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal honlapja (www.bkmkh.hu)