Pályázat jogi és igazgatási feladat ellátására

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal

vezetője

 

a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 83. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

a BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály

 jogi és igazgatási feladat

ellátására.

 

A jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony, próbaidő 6 hónap

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.)

 

Ellátandó feladatok:

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály feladat-, és hatáskörébe tartozó jogi és igazgatási feladatok ellátása Bács-Kiskun megyére, illetve a Kecskeméti Járásra kiterjedő illetékességgel.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Bács-Kiskun megyére kiterjedő illetékességgel a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet által, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal feladat-, és hatáskörébe utalt környezet-, és természetvédelmi hatósági feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény, valamint a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • felsőoktatásban jogi képzési területen szerzett jogász szakképzettség
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •  szakmai ismeret és gyakorlat
 • „B” kategóriás jogosítvány és legalább egy év vezetési gyakorlat
 • közigazgatási szakvizsga, közigazgatási tanulmányok szakirányú továbbképzés
 • igazgatási területen szerzett vagy egyéb közigazgatási gyakorlat

 

 

 

 

Elvárt kompetenciák:

 • megbízhatóság, felelősségvállalás, problémamegoldó-, és önálló munkavégzési képesség, együttműködési, konfliktuskezelési képesség, hivatástudat, pontosság, szóbeli és írásbeli kifejezőkészség

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti részletes fényképes szakmai önéletrajz
 • hatósági bizonyítvány, amely igazolja, hogy a kormányzati szolgálati jogviszonyt létesíteni szándékozó személy büntetlen előéletű, illetve nem áll kormánytisztviselői foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
 • iskolai végzettséget igazoló okmányok másolatai
 • az egyéb pályázati feltételek meglétét igazoló okmányok, illetve azok másolatai
 • aláírt nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában szereplő személyi adatainak, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, megismeréséhez hozzájárul (ennek hiánya esetén pályázati anyaga elbírálás nélkül, automatikusan törlésre/visszaküldésre kerül)

A munkakör betölthetőségének időpontja: A pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Petrovics György a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály osztályvezetője ad a 76/795-867-os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 

A pályázatot a csatolandó iratokkal együtt a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatalhoz kérjük elektronikus úton a kjhpalyazat@bacs.gov.hu címre eljuttatni. Kérjük a tárgyban feltüntetni a „Jogi és igazgatási feladat” megjelölést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: