Pályázat jármű műszaki vizsgaszervezési feladatok ellátására

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal

vezetője

 

a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 83. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

a BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

Járműműszaki Osztályánál

jármű műszaki vizsgaszervezési feladatok

ellátására.

 

 

 

A jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony, próbaidő 6 hónap

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Járműműszaki Osztály (6000 Kecskemét, Szent István krt. 19/A.)

 

Ellátandó feladatok:

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Járműműszaki Osztályának feladat- és hatáskörébe tartozó közlekedés hatósági eljárások vonatkozó jogszabályok szerinti lefolytatása Bács-Kiskun megyére kiterjedő illetékességgel.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Kecskeméti Járási Hivatal, mint első fokú közlekedési hatóság által üzemeltetett saját vizsgáló állomáson a műszaki vizsgáztatáshoz kapcsolódó általános ügyintézési feladatok ellátása, a nyilvántartó számítógépes programok kezelése, a szükséges adatok rögzítése. Meghatározott időszakonként kimutatások és adatszolgáltatások készítése, a vizsgaanyag és egyéb dokumentumok rendszerezett tárolása, továbbá a hatósági eljárással, engedélyekkel, a tevékenységgel kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása. A műszaki vizsgáztatásra való bejelentkezések fogadása, azok programozása a közlekedési hatóság saját vizsgáló állomása tekintetében. A pénzkezelés szabályainak betartásával kezeli a pénzt a pénzkezelő helyen, vizsgálja a pénztárjelentést, valamint a pénzkészletet, továbbá a pénzkezelő helyi alapbizonylatok meglétét, a záró pénzkészlet helyességét.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény, valamint a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • Rendészeti és közszolgálati, erdészet és vadgazdálkodási, közlekedési, közlekedésgépészeti, közlekedésépítő, informatikai, gépészeti, villamosipari és elektronikai ágazati tevékenységet végző szakközépiskolában szerzett érettségi végzettség vagy
 • érettségi végzettség és OKJ szerinti közlekedési, gépészeti, mezőgazdasági, ügyviteli, közgazdasági, rendészeti, honvédelmi és közszolgálati szakmacsoportba tartozó, a feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett szakirányú szakképesítés, vagy
 • felsőoktatásban agrár, műszaki, gazdaságtudományi, közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területen, valamint az államtudományi képzési területen szerzett szakképzettség vagy
 • felsőoktatásban szerzett szakképzettség és OKJ szerinti közlekedési, gépészeti, mezőgazdasági szakmacsoportba tartozó, a feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett felsőfokú szakképesítés

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közigazgatási gyakorlat
 • közigazgatási alapvizsga, közigazgatási szakvizsga / közigazgatási tanulmányok szakirányú továbbképzés
 • pénzügyi, vagy műszaki területen szerzett szakképesítés
 • jármű műszaki területen, vagy jármű műszaki vizsgáztatás területén adminsztratív munkakörben szerzett gyakorlat
 • a közlekedési hatóság által üzemeltetett informatikai rendszer ismerete

 

Elvárt kompetenciák:

 • megbízhatóság, felelősségvállalás, problémamegoldó-, és önálló munkavégzési képesség, együttműködési, konfliktuskezelési képesség, hivatástudat, pontosság, szóbeli és írásbeli kifejezőkészség

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti részletes fényképes szakmai önéletrajz
 • hatósági bizonyítvány, amely igazolja, hogy a kormányzati szolgálati jogviszonyt létesíteni szándékozó személy büntetlen előéletű, illetve nem áll kormánytisztviselői foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
 • iskolai végzettséget igazoló okmányok másolatai
 • az egyéb pályázati feltételek meglétét igazoló okmányok, illetve azok másolatai
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában szereplő személyi adatainak, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, megismeréséhez hozzájárul (ennek hiánya esetén pályázati anyaga elbírálás nélkül, automatikusan törlésre/visszaküldésre kerül)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

Az álláshely a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zsíros Gyula, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Járműműszaki Osztály osztályvezetője ad a 76/795-135-ös telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatot a csatolandó iratokkal együtt a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatalhoz (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. - 14. emelet) kell személyesen, zárt borítékban vagy elektronikus úton (kjhpalyazat@bacs.gov.hu) eljuttatni. Kérjük a tárgyban feltüntetni a „műszaki vizsgaszervezési feladat” megjelölést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: