Pályázat jármű műszaki engedélyezési feladatok ellátására

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal

vezetője

 

a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 83. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

a BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

Járműműszaki Osztályánál

jármű műszaki engedélyezési feladatok

ellátására.

 

 

A jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony, próbaidő 6 hónap

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

(6000 Kecskemét, Szent István krt. 19/A.)

 

Ellátandó feladatok:

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Járműműszaki Osztály feladat- és hatáskörébe tartozó közlekedés hatósági eljárások vonatkozó jogszabályok szerinti lefolytatása Bács-Kiskun megyére kiterjedő illetékességgel.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Kecskeméti Járási Hivatal, mint első fokú közlekedési hatóság hatáskörébe és illetékességébe tartozó hatósági eljárások (jármű átalakítás-, összeépítés engedélyezési feladatok) vonatkozó jogszabályok szerinti lefolytatása, kérelmek elbírálása, hatósági döntések előkészítése, az ezzel kapcsolatos szakrendszeri adminisztrációs feladat ellátása, továbbá ügyfélfogadás és ügyfél tájékoztatás. Jármű műszaki vizsgabiztosi végzettség esetén kapcsolódó tevékenység a közúti járművek forgalomba helyezés előtti és időszakos műszaki vizsgáztatása; az egyes járművek minősítő vizsgálata; egyedi forgalomba helyezési, honosítási eljárás lefolytatása; minősítése.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény, valamint a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • Felsőoktatásban (gépész-, jármű-) műszaki képzési területen szerzett szakképzettség
 • Legalább „B” járműkategóriára érvényes vezetői engedély

 


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közigazgatási gyakorlat
 • közigazgatási alapvizsga, közigazgatási szakvizsga / közigazgatási tanulmányok szakirányú továbbképzés
 • jármű műszaki vizsgabiztosi bizonyítvány (vizsgabiztosi névjegyzékben való nyilvántartás)
 • tervezői gyakorlat

 

Elvárt kompetenciák:

 • megbízhatóság, felelősségvállalás, problémamegoldó-, és önálló munkavégzési képesség, együttműködési, konfliktuskezelési képesség, hivatástudat, pontosság, szóbeli és írásbeli kifejezőkészség

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti részletes fényképes szakmai önéletrajz
 • hatósági bizonyítvány, amely igazolja, hogy a kormányzati szolgálati jogviszonyt létesíteni szándékozó személy büntetlen előéletű, illetve nem áll kormánytisztviselői foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
 • iskolai végzettséget igazoló okmányok másolatai
 • az egyéb pályázati feltételek meglétét igazoló okmányok, illetve azok másolatai
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában szereplő személyi adatainak, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, megismeréséhez hozzájárul (ennek hiánya esetén pályázati anyaga elbírálás nélkül, automatikusan törlésre/visszaküldésre kerül)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

Az álláshely a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zsíros Gyula, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Járműműszaki Osztály osztályvezetője ad a 76/795-135-ös telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatot a csatolandó iratokkal együtt a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatalhoz (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. - 14. emelet) kell személyesen, zárt borítékban vagy elektronikus úton (kjhpalyazat@bacs.gov.hu) eljuttatni. Kérjük a tárgyban feltüntetni a „jármű műszaki engedélyezési feladatok” megjelölést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: