Pályázat járási tisztiorvos (osztályvezető) munkakör betöltésére

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

 

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 83. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kalocsai Járási Hivatal
Népegészségügyi Osztály

járási tisztiorvos (osztályvezető)

munkakör betöltésére.

 

A jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

BKMKH Kalocsai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály
(6300 Kalocsa, Városház u.1.)

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Kalocsai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya illetékességi területén (kalocsai, kiskőrösi járások területe) feladat-, és hatáskörébe tartozó tisztiorvosi feladatok teljes körű ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

  • Magyar állampolgárság
  • Cselekvőképesség
  • Büntetlen előélet
  • Egyetem, felsőoktatásban szerzett általános orvos, higiénikus orvos vagy fogorvos 

szakképzettség és szakorvosi képesítés

  • Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Részletes fényképes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint
  • Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
  • Nyilatkozat, mely szerint a benyújtott önéletrajzban és mellékleteikben foglalt személyes adatainak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igénylését igazoló feladóvevény

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör 2019. szeptember 1. napjától betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Bedics Andrea járási hivatalvezető nyújt a +36-78/795-220 telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a BKMKH Kalocsai Járási Hivatal címére történő megküldésével (6300 Kalocsa, Városház u. 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni: Pályázat –  járási tisztiorvos.

Elektronikus úton a bedics.andrea@bacs.gov.hu E-mail címen keresztül, vagy személyesen: dr. Bedics Andrea hivatalvezető, 6300 Kalocsa, Városház u. 1. 

 

 A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 29.