Pályázat ingatlan-nyilvántartási feladatok ellátására

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal

vezetője

 

a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 83. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály

Ingatlan-nyilvántartási Osztályánál

 

ingatlan-nyilvántartási feladatok

 

ellátására.

 

A jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony, próbaidő 6 hónap

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Ingatlan-nyilvántartási Osztály (6000 Kecskemét, Fecske u. 25.)

 

Ellátandó feladatok:

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatalának feladat- és hatáskörébe tartozó ingatlanügyi hatósági eljárások lefolytatása Kecskeméti, valamint a Tiszakécskei Járási Hivatal illetékességi területén.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Ingatlan-nyilvántartási kérelmek elbírálása; ingatlannal kapcsolatos jogok bejegyzésére, tények feljegyzésére, módosítására, törlésére, valamint az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogosult, illetve az ingatlan adataiban bekövetkezett változások átvezetésére irányuló hatósági döntések előkészítése és végrehajtása; ügyfélszolgálati feladatok ellátásában való közreműködés.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény, valamint a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • Felsőoktatásban szerzett szakképzettség, vagy érettségi végzettség és OKJ szerinti, a feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett szakképesítés

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • szakmai ismeret és gyakorlat
 • közigazgatási gyakorlat, közigazgatási alapvizsga, közigazgatási szakvizsga, közigazgatási tanulmányok szakirányú továbbképzés

 

Elvárt kompetenciák:

 • megbízhatóság, felelősségvállalás, problémamegoldó-, és önálló munkavégzési képesség, kommunikációs készség, együttműködési, konfliktuskezelési képesség, terhelhetőség, hivatástudat, szakmai ismeretek pontos alkalmazása, kiváló szóbeli és írásbeli kifejezőkészség

 

 

 

 

 A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti részletes fényképes szakmai önéletrajz
 • hatósági bizonyítvány, amely igazolja, hogy a kormányzati szolgálati jogviszonyt létesíteni szándékozó személy büntetlen előéletű, illetve nem áll kormánytisztviselői foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
 • iskolai végzettséget igazoló okmányok másolatai
 • az egyéb pályázati feltételek meglétét igazoló okmányok, illetve azok másolatai
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában szereplő személyi adatainak, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, megismeréséhez hozzájárul (ennek hiánya esetén a pályázati anyag elbírálás nélkül, automatikusan törlésre/visszaküldésre kerül)

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Budavári Zsuzsanna a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Ingatlan-nyilvántartási Osztályának vezetője ad, a 06-76/795-766-os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatot a csatolandó iratokkal együtt a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatalához (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. - 14. emelet) kell személyesen, zárt borítékban vagy elektronikus úton (kjhpalyazat@bacs.gov.hu) eljuttatni. Kérjük a tárgyban feltüntetni az „ingatlan-nyilvántartási feladatok” megjelölést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 05.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: