Pályázat ingatlan-nyilvántartási és jogi feladatok ellátására

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

 

a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 83. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

a BKMKH Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály

Ingatlan-nyilvántartási Osztály

Ingatlan-nyilvántartási és jogi feladatok

ellátására.

 

A jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony, próbaidő 6 hónap

 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

BKMKH Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály, 6000 Fecske u. 25.

 

Ellátandó feladatok:

Másodfokú ingatlan-nyilvántartási ügyek elbírálása; Bács-Kiskun megyére kiterjedő illetékességgel a 2013. évi CXII. és a 2013. évi CXXI. törvényben megfogalmazott feladatok ellátása; Közreműködés hatósági döntések tervezetének elkészítésében; Jogi képviselet ellátása.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Ingatlan-nyilvántartási és jogi feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény, valamint a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, jogász szakképzettség
 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • földhivatali szakmai ismeret és gyakorlat
 • jogi szakvizsga
 • közigazgatási szakvizsga, közigazgatási tanulmányok
 • igazgatási területen szerzett vagy egyéb közigazgatási gyakorlat

 

Elvárt kompetenciák:

 • megbízhatóság, felelősségvállalás
 • problémamegoldó-, és önálló munkavégzési képesség
 • együttműködési-, konfliktuskezelési képesség
 • hivatástudat, pontosság
 • szóbeli és írásbeli kifejezőkészség

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes fényképes szakmai önéletrajz a közszolgálati személyügyi nyilvántartásra valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV.23.) kormányrendelet 1. számú mellékletében foglalt tartalommal
 • hatósági bizonyítvány, amely igazolja, hogy a kormányzati szolgálati jogviszonyt létesíteni szándékozó személy büntetlen előéletű, illetve nem áll kormánytisztviselői foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
 • iskolai végzettséget igazoló okmányok másolatai
 • az egyéb pályázati feltételek meglétét igazoló okmányok, illetve azok másolatai
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában szereplő személyi adatainak, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, megismeréséhez hozzájárul
 • nyilatkozat arról, hogy kinevezése esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségnek eleget tesz
 • referenciák, amennyiben rendelkezik ilyennel

A munkakör betölthetőségének időpontja a pályázat elbírálását követően azonnal.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 15.


A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóbiás Ferenc a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály főosztályvezetője ad a 76/795-808-as telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatot a csatolandó iratokkal együtt a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály (6000 Kecskemét, Fecske u. 25. - 2. emelet) kell személyesen, zárt borítékban vagy elektronikus úton (foldhivatal.megye@bacs.gov.hu) eljuttatni. Kérjük a tárgyban feltüntetni a „ ingatlan-nyilvántartási és jogi feladatok” megjelölést.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 21.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal honlapja (www.kormanyhivatal.hu)
 • Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály honlapja (www.bkmkh.hu)