Pályázat humánpolitikai referens munkakör betöltésére

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal vezetője

 

a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 83. §  alapján pályázatot hirdet

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály

Humánpolitikai és Szervezési Osztály

humánpolitikai referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozott idejű legfeljebb 2021. június 30. napjáig tartó kormányzati szolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal, 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Humánpolitikai feladatok

 

 Ellátandó feladatok:

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal valamennyi kormánytisztviselőjével, munkavállalójával kapcsolatos humánpolitikai feladatok teljes körű ellátása. (Kinevezés, átsorolás, megszüntetés stb.) Nyilvántartások vezetése, statisztikák szerkesztése, rendszeres és rendkívüli adatszolgáltatások elkészítése.

 A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal valamennyi kormánytisztviselőjével, munkavállalójával kapcsolatos humánpolitikai feladatok teljes körű ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény, valamint a Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • Főiskolai végzettség
 • 1-3 év szakmai gyakorlat, 1-3 év közigazgatási gyakorlat, WINTISZT program felhasználói szintű ismerete
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közigazgatási alapvizsga, közigazgatási szakvizsga

Elvárt kompetenciák:

Megbízhatóság, felelősségvállalás, problémamegoldó képesség, hivatástudat, pontosság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes fényképes szakmai önéletrajz
 • hatósági bizonyítvány
 • iskolai végzettséget, esetleges nyelvtudást igazoló okmányok másolatai
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában szereplő személyi adatainak, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
  • referenciák, amennyiben rendelkezik ilyennel

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kamocsai Andrea ad, a 76/513-745 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. címére történő megküldésével Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „humánpolitikai referens”.

 Elektronikus úton: humanpolitika@bacs.gov.hu oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Hivatal honlapjai