Pályázat helyszíni ellenőr feladatok ellátására

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

 

a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 83. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet a

BKMKH Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály Helyszíni Ellenőrzési Osztályán

helyszíni ellenőr

feladatok ellátására.

 

 

 

A jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

BKMKH Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály (6000 Kecskemét, Halasi út 36.)

A munkakör betöltéséhez szükséges képesítés:

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV.23.) Kormányrendelet szerinti felsőfokú végzettség.

 

Ellátandó feladatok:

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály feladat- és hatáskörébe tartozó helyszíni ellenőrzési és az azokkal összefüggő feladatok.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Áttanulmányozza a helyszíni ellenőrzéshez, szemléhez kapcsolódó dokumentumokat, előkészíti a végrehajtáshoz szükséges iratokat, mérési csomagokat. A dokumentumok alapján felkészül a helyszíni látogatásra. Szükség esetén kiértesíti az ügyfelet az ellenőrzés témájáról és időpontjáról. Végrehajtja a helyszíni látogatást, lefolytatja az ellenőrzést. Az ellenőrzések során talált valamennyi tényt, elvégzett mérést, megtekintett dokumentumokra vonatkozó információt teljes körben jegyzőkönyvbe foglalja, melynek informatikai rendszerben történő rögzítéséről gondoskodik.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény, valamint a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 

 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • 86/2019. (IV.23.) Kormányrendelet szerinti felsőfokú végzettség
 •  „B” kategóriás jogosítvány
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

 • közigazgatási szakvizsga, közigazgatási tanulmányok
 • hasonló területen szerzett tapasztalat vagy egyéb közigazgatási gyakorlat

 

Elvárt kompetenciák:

 

 • megbízhatóság, felelősségvállalás, problémamegoldó-, döntéshozatali-, és önálló munkavégzési képesség, együttműködési, konfliktuskezelési és konfliktus- megelőzési képesség, hivatástudat, pontosság, kiváló szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 

 • 87/2019. (IV.23.)  Korm. rendelet szerinti részletes fényképes szakmai önéletrajz
 • hatósági bizonyítvány, amely igazolja, hogy a kormánytisztviselői jogviszonyt létesíteni szándékozó személy büntetlen előéletű, illetve nem áll a kormánytisztviselői foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
 • iskolai végzettséget, nyelvtudást igazoló okmányok másolatai
 • az egyéb pályázati feltételek meglétét igazoló okmányok, illetve azok másolatai
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában szereplő személyi adatainak, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
 • nyilatkozat arról, hogy kinevezése esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségnek eleget tesz
 • referenciák, amennyiben rendelkezik ilyennel

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 28.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatot a csatolandó iratokkal együtt a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztályhoz (6000 Kecskemét, Halasi út 36.) kell személyesen zárt borítékban vagy elektronikus úton (videkfejlesztes@bacs.gov.hu) eljuttatni. Kérjük a tárgyban feltüntetni az „Helyszíni ellenőr” megjelölést.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Madari Örs, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály főosztályvezetője ad, a 06-76/814-117 telefonszámon.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal honlapja (www.kormanyhivatal.hu)