Pályázat hatósági feladatok ellátására

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal

vezetője

 

a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 83. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

a BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal Hatósági Főosztály

Hatósági és Igazságügyi Osztályánál

hatósági feladatok

ellátására.

A jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony, próbaidő 6 hónap

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal Hatósági Főosztály Hatósági és Igazságügy Osztály (6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12.)

 

Ellátandó feladatok:

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Hatósági Főosztály Hatósági és Igazságügyi Osztály feladat- és hatáskörébe tartozó hatósági eljárások vonatkozó jogszabályok szerinti lefolytatása a Kecskeméti Járásra kiterjedő illetékességgel.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Kecskeméti Járási Hivatal hatáskörébe utalt általános hatósági jogkörben, valamint különösen járási szociális hatáskört gyakorló szervként eljárva hatósági eljárások vonatkozó jogszabályok szerinti lefolytatása, kérelmek elbírálása, hatósági döntések előkészítése, nyilvántartás vezetés, nyilvántartási adatbázisban, illetve szakrendszerben történő adatrögzítés, feladatkörhöz tartozóan ügyfélfogadással kapcsolatos feladatok ellátása, ügyfelek részére tájékoztatásnyújtás.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit), valamint a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • felsőoktatásban szerzett szakképzettség, vagy érettségi végzettség és OKJ szerinti, a feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett szakképesítés vagy kormányablak ügyintézői vizsga
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közigazgatási gyakorlat
 • közigazgatási alapvizsga, közigazgatási szakvizsga/közigazgatási tanulmányok szakirányú továbbképzés
 • szociális területen szerzett szakmai gyakorlat

Elvárt kompetenciák:

 • megbízhatóság, felelősségvállalás, problémamegoldó-, és önálló munkavégzési képesség, együttműködési, konfliktuskezelési képesség, hivatástudat, pontosság, szóbeli és írásbeli kifejezőkészség

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti részletes fényképes szakmai önéletrajz
 • hatósági bizonyítvány, amely igazolja, hogy a kormányzati szolgálati jogviszonyt létesíteni szándékozó személy büntetlen előéletű, továbbá nem áll a Kit. 82. §-a szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, valamint nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a kormányzati szolgálati jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
 • iskolai végzettséget igazoló okmányok másolatai
 • az egyéb pályázati feltételek meglétét igazoló okmányok, illetve azok másolatai
 • aláírt nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában szereplő személyi adatainak, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, megismeréséhez hozzájárul (ennek hiánya esetén pályázati anyaga elbírálás nélkül, automatikusan törlésre/visszaküldésre kerül)

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

Az álláshely a pályázat elbírálását követően betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 15.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kiss Bernadett a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Hatósági Főosztály főosztályvezetője, illetve Nagy András Zsolt osztályvezető ad a 76/795-835, illetve 76/795-756 telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatot a csatolandó iratokkal együtt a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatalhoz (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. - 14. emelet) kell személyesen, zárt borítékban vagy elektronikus úton (kjhpalyazat@bacs.gov.hu) eljuttatni. Kérjük a tárgyban feltüntetni a „hatósági feladatok” megjelölést.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 25.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: