Pályázat hatósági állatorvos munkakör betöltésére

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunhalasi Járási Hivatal vezetője

 a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése

alapján pályázatot hirdet

 a BKMKH  Kiskunhalasi Járási Hivatal

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályára


1 fő hatósági állatorvos munkakör betöltésére.

 

Az állami szolgálati jogviszony időtartama: Határozatlan idejű állami szolgálati jogviszony


Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő


A munkavégzés helye: Kiskunhalasi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya (6400 Kiskunhalas, Köztársaság u. 1.) és a járási hivatal illetékességi területén található települések.


Az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X. 20.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: Állategészségügyi és élelmiszer-biztonsági feladatkör


Ellátandó feladatok: Kiskunhalasi, Bácsalmási és Jánoshalmai járásra kiterjedő illetékességgel hatósági állatorvosi feladatok ellátása.


A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Állattartó telepek járványügyi, állatvédelmi ellenőrzése, export élőállat szállítások ellenőrzése, ENAR és Kölcsönös Megfeleltetési ellenőrzések elvégzése, létesítmény ellenőrzés, élelmiszer monitoring mintavétel, vágóhídi fogyaszthatósági döntéshozatal ellátása.


Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény, továbbá a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.


Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőoktatásban agrár képzési területen szerzett állatorvos szakképzettség,
 •  „B” kategóriás jogosítvány,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség.

 

Elvárt kompetenciák:

 • megbízhatóság, felelősségvállalás, problémamegoldó-, döntéshozatali- és önálló munkavégzési képesség.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes fényképes szakmai önéletrajz,
 • hatósági bizonyítvány, amely igazolja, hogy az állami szolgálati jogviszonyt létesíteni szándékozó személy büntetlen előéletű, illetve nem áll az állami tisztviselői foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • iskolai végzettséget, nyelvtudást igazoló okmányok másolatai,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában szereplő személyi adatainak, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • referenciák, amennyiben rendelkezik ilyennel.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázat elbírálását követően, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzatában foglaltak szerint tölthető be.


A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 28.


A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a 77/795-279, valamint a 70/436-1360-as telefonszámokon kaphatnak.


A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a hivatalvezető címére történő megküldésével (Dr. Tallós Bálint 6400 Kiskunhalas, Köztársaság u. 1.) Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „hatósági állatorvos”.


A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 15.


A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Hivatal honlapja (www.bkmkh.hu)