Pályázat halgazdálkodási hatósági feladatok ellátására

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatalának

vezetője

 

a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 83. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

a BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal Agrárügyi Főosztálya

Földművelésügyi Osztály

halgazdálkodási hatósági feladatok

ellátására.

 

A jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony, próbaidő 6 hónap.

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

 

A munkavégzés helye:

BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztály (6000 Kecskemét, Bihar utca 10.)

 

Ellátandó feladatok:

Bács-Kiskun Megyére kiterjedő illetékességgel a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény és a hozzákapcsolódó jogszabályok által, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal feladat- és hatáskörébe utalt halgazdálkodási hatósági feladatok ellátása.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Halgazdálkodási szakterületen hatósági engedélyezési és egyéb eljárások lefolytatása, szakhatósági állásfoglalások, szakvélemények elkészítése és kiadása, jogszabály által meghatározott tevékenységek engedélyezése, ellenőrzése, korlátozása, szabályozása. Halgazdálkodással kapcsolatos adatbázisok kezelése, halgazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása, az ágazatra vonatkozó jogszabályok betartásának ellenőrzése, az előírások megszegőivel szemben hatósági intézkedés kezdeményezése és bírság kiszabása.

Közérdekű bejelentések kivizsgálása, halgazdálkodással kapcsolatos helyszíni ellenőrzések lefolytatása. Tanfolyamok, továbbképzések megszervezése, megtartása, halőrök vizsgáztatása. Az ágazati jogszabályok naprakész ismerete.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény, valamint a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • legalább B kategóriás vezetői engedély
 • Agrár-felsőoktatásban szerzett oklevél
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • szakmai ismeret és gyakorlat
 • közigazgatási gyakorlat, közigazgatási alapvizsga, közigazgatási szakvizsga/közigazgatási tanulmányok szakirányú továbbképzés

 

Elvárt kompetenciák:

 • határozott fellépés, megbízhatóság, felelősségvállalás, problémamegoldó-, és önálló munkavégzési képesség, együttműködési, konfliktuskezelési képesség, terhelhetőség, pontos, precíz munkavégzés, szóbeli és írásbeli kifejezőkészség

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti részletes fényképes szakmai önéletrajz
  • hatósági bizonyítvány, amely igazolja, hogy a kormányzati szolgálati jogviszonyt létesíteni szándékozó személy büntetlen előéletű, illetve nem áll kormánytisztviselői foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
  • iskolai végzettséget igazoló okmányok másolatai
  • az egyéb pályázati feltételek meglétét igazoló okmányok, illetve azok másolatai
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában szereplő személyi adatainak, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, megismeréséhez hozzájárul (ennek hiánya esetén pályázati anyaga elbírálás nélkül, automatikusan törlésre/visszaküldésre kerül)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó János a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztályának osztályvezetője ad a 76/795-176-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatot a csatolandó iratokkal együtt a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatalához (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. - 14. emelet) kell személyesen, zárt borítékban vagy elektronikus úton (kjhpalyazat@bacs.gov.hu) eljuttatni. Kérjük a tárgyban feltüntetni a „halgazdálkodási hatósági feladatok” megjelölést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 05.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: