Pályázat gyámügyi és gyermekvédelmi igazgatási feladatok ellátására

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal

vezetője

 

a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 83. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

a BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal Hatósági Főosztály

Gyámügyi Osztályánál

gyámügyi és gyermekvédelmi igazgatási feladatok

ellátására.

 

 

A jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony, próbaidő 6 hónap.

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

 

A munkavégzés helye:

BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal Hatósági Főosztály Gyámügyi Osztály (6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12.).

 

Ellátandó feladatok:

Kecskeméti Járás illetékességi területére kiterjedő illetékességgel a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4-11/A.§-ában meghatározott járási gyámügyi feladatok ellátása.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörben eljáró járási hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó gyámügyi feladatok vonatkozó jogszabályok szerinti ellátása, az ezzel kapcsolatos hatósági eljárások lefolytatása, hatósági döntések előkészítése, ügyfélszolgálati feladatok.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény, valamint a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • felsőfokú végzettség
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • felsőoktatásban szerzett szakképzettség
 • közigazgatási alapvizsga, közigazgatási szakvizsga/közigazgatási tanulmányok szakirányú továbbképzés
 • gyámügyi vagy gyermekvédelmi szakmai gyakorlat, vagy egyéb közigazgatási gyakorlat

 

Elvárt kompetenciák:

 • megbízhatóság, felelősségvállalás, problémamegoldó-, és önálló munkavégzési képesség, együttműködési, konfliktuskezelési képesség, hivatástudat, pontosság, szóbeli és írásbeli kifejezőkészség

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti részletes fényképes szakmai önéletrajz
 • hatósági bizonyítvány, amely igazolja, hogy a kormányzati szolgálati jogviszonyt létesíteni szándékozó személy büntetlen előéletű, illetve nem áll kormánytisztviselői foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
 • iskolai végzettséget igazoló okmányok másolatai
 • az egyéb pályázati feltételek meglétét igazoló okmányok, illetve azok másolatai
 • aláírt nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában szereplő személyi adatainak, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, megismeréséhez hozzájárul (ennek hiánya esetén pályázati anyaga elbírálás nélkül, automatikusan törlésre/visszaküldésre kerül)

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

Az álláshely a pályázat elbírálását követően betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Polyák Zsuzsanna Mária a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Hatósági Főosztály Gyámügyi Osztályának osztályvezetője ad a 76/795-852-es telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatot a csatolandó iratokkal együtt a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatalhoz (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. - 14. emelet) kell személyesen, zárt borítékban vagy elektronikus úton (kjhpalyazat@bacs.gov.hu) eljuttatni. Kérjük a tárgyban feltüntetni a „gyámügyi és gyermekvédelmi igazgatási feladatok” megjelölést.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 25.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: