Pályázat földművelésügyi hatósági feladatok ellátására

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatalának

vezetője

 

a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 83. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

a BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal Agrárügyi Főosztálya

Földművelésügyi Osztályánál

földművelésügyi hatósági feladatok

ellátására.

 

A jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony, próbaidő 6 hónap.

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

 

A munkavégzés helye:

BKMKH Kecskeméti Járási Hivatala Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztály (6000 Kecskemét, Bihar utca 10.).

 

Ellátandó feladatok:

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztályának feladat- és hatáskörébe tartozó hatósági eljárások vonatkozó jogszabályok szerinti lefolytatása Bács-Kiskun megyére kiterjedő illetékességgel.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Bács-Kiskun megyei illetékességgel a mezőgazdasági kockázat kezelési rendszer működésével kapcsolatos hatósági, termőhelyi ellenőrzési feladatok ellátása. A „vis major” bejelentések ügyintézésével kapcsolatos hatósági munka. A mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésekkel kapcsolatos árverések lefolytatása, Bács-Kiskun Megye járási hivatalaiban. A megyei gyümölcs-ültetvény kataszter vezetésével és helyszíni ellenőrzésével kapcsolatos hatósági feladatok ellátása. A Földművelésügyi Osztály egyéb hatósági feladatainak ellátásával kapcsolatos jelentések, statisztikai adatszolgáltatások elkészítése, adatbázisok naprakész vezetése, helyszíni ellenőrzések lefolytatása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény, valamint a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • legalább B kategóriás vezetői engedély,
 • Felsőoktatásban agrár képzési területen szerzett szakképzettség,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • szakmai ismeret és gyakorlat,
 • közigazgatási gyakorlat, közigazgatási alapvizsga, közigazgatási szakvizsga/közigazgatási tanulmányok szakirányú továbbképzés.

 

Elvárt kompetenciák:

 • Határozott fellépés, megbízhatóság, felelősségvállalás, problémamegoldó-, és önálló munkavégzési képesség, együttműködési, konfliktuskezelési képesség, terhelhetőség, pontos, precíz munkavégzés, szóbeli és írásbeli kifejezőkészség, napi gépkocsivezetéssel kapcsolatos gyakorlat.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti részletes fényképes szakmai önéletrajz,
 • hatósági bizonyítvány, amely igazolja, hogy a kormányzati szolgálati jogviszonyt létesíteni szándékozó személy büntetlen előéletű, illetve nem áll kormánytisztviselői foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • iskolai végzettséget igazoló okmányok másolatai,
 • az egyéb pályázati feltételek meglétét igazoló okmányok, illetve azok másolatai,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában szereplő személyi adatainak, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, megismeréséhez hozzájárul (ennek hiánya esetén pályázati anyaga elbírálás nélkül, automatikusan törlésre/visszaküldésre kerül),

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020. február 1. napjától.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó János a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztályának osztályvezetője ad a 76/795-176-os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatot a csatolandó iratokkal együtt a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatalához szükséges elektronikus úton a kjhpalyazat@bacs.gov.hu címre eljuttatni. Kérjük a tárgyban feltüntetni a „földművelésügyi hatósági feladatok pályázat” megjelölést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: