Pályázat erdőfelügyelői feladatok ellátására

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal

vezetője

a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 83. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

a BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal Agrárügyi Főosztálya

Erdőfelügyeleti Osztályánál

erdőfelügyelői feladatok

ellátására.

A jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony, próbaidő 6 hónap

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Erdőfelügyeleti Osztály (6500 Baja, Szent Imre tér 2.)

 

Ellátandó feladatok:

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Erdőfelügyeleti Osztályának feladat- és hatáskörébe tartozó hatósági eljárások vonatkozó jogszabályok szerinti lefolytatása Csongrád-, Bács-Kiskun-, és Békés megyére kiterjedő illetékességgel.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Műszaki átvételek végrehajtása, erdőgazdálkodási tevékenységek engedélyezése, ellenőrzése, ügyfélfogadás lebonyolítása. Országos Erdőállomány Adattár Adatainak aktualizálása.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény, valamint a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • Felsőoktatásban szerzett okleveles erdőmérnöki képesítés

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • szakmai ismeret és gyakorlat
 • térinformatikai, térképészeti programok felhasználói szintű ismerete
 • „B” kategóriás jogosítvány és legalább egy év vezetési gyakorlat
 • közigazgatási szakvizsga, közigazgatási tanulmányok
 • igazgatási területen szerzett vagy egyéb közigazgatási gyakorlat

 

Elvárt kompetenciák:

 • megbízhatóság, felelősségvállalás
 • problémamegoldó-, és önálló munkavégzési képesség
 • együttműködési-, konfliktuskezelési képesség
 • hivatástudat, pontosság
 • szóbeli és írásbeli kifejezőkészség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti részletes fényképes szakmai önéletrajz
 • hatósági bizonyítvány, amely igazolja, hogy a kormányzati szolgálati jogviszonyt létesíteni szándékozó személy büntetlen előéletű, illetve nem áll kormánytisztviselői foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
 • iskolai végzettséget igazoló okmányok másolatai
 • az egyéb pályázati feltételek meglétét igazoló okmányok, illetve azok másolatai
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában szereplő személyi adatainak, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, megismeréséhez hozzájárul (ennek hiánya esetén pályázati anyaga elbírálás nélkül, automatikusan törlésre/visszaküldésre kerül)

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Baráth Márk a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Erdőfelügyeleti Osztályának osztályvezetője ad a 76/896-406-os, vagy a 30/415-4013-as telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatot a csatolandó iratokkal együtt a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatalához (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. - 14. emelet) kell személyesen, zárt borítékban vagy elektronikus úton (kjhpalyazat@bacs.gov.hu) eljuttatni. Kérjük a tárgyban feltüntetni az „erdőfelügyelői feladatok” megjelölést.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 5.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: