Pályázat építésfelügyeleti hatósági feladatok ellátására

 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal

vezetője

 

a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 83. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Bajai Járási Hivatal Építésügyi Osztályánál

építésfelügyeleti hatósági feladatok

ellátására.

 

 

A jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony, próbaidő 6 hónap.

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

 

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Bajai Járási Hivatala Építésügyi Osztály

(6500 Baja, Deák Ferenc utca 11-13.).

 

Ellátandó feladatok:

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Bajai Járási Hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó építésfelügyeleti hatósági ellenőrzések és eljárások vonatkozó jogszabályok szerinti lefolytatása, dokumentálása a bajai, bácsalmási, jánoshalmai és kiskunhalasi járások területére kiterjedő illetékességgel, ügyfélfogadás.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Bajai Járási Hivatal, mint elsőfokú építésfelügyeleti hatóság hatáskörébe utalt, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben meghatározott ellenőrzések és eljárások lefolytatása, hatósági döntések előkészítése, hatósági döntések meghozatala, az építésügyben rendszeresített nyilvántartások vezetése, használata. Jelentések elkészítésében, jogorvoslati kérelmek felterjesztésében való közreműködés. A munkáltató által működtetett informatikai alkalmazások használata.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény, valamint a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • a) egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, vagy az ezekkel egyenértékű szakképzettség,          
  b) építészmérnöki alapképzési építész szak, épületszerkezeti konstruktőr, magasépítési vagy építés-kivitelezés szakirányán szerzett szakképzettség, építőmérnöki alapképzési szak magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség, vagy az ezekkel egyenértékű szakképzettség,      
  c) tervező építészmérnöki, szerkezettervező építészmérnöki mesterképzési szakon szerzett szakképzettség, szerkezet-építőmérnöki mesterképzési szak magasépítő és rekonstrukciós szakirányú szakképzettség, osztatlan képzésben építész mesterképzési szakon szerzett szakképzettség, vagy az ezekkel egyenértékű szakképzettség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közigazgatási gyakorlat
 • közigazgatási alapvizsga, közigazgatási szakvizsga/közigazgatási tanulmányok szakirányú továbbképzés, építésügyi vizsga

 

Elvárt kompetenciák:

 • megbízhatóság, felelősségvállalás, problémamegoldó és önálló munkavégzési képesség, együttműködési, konfliktuskezelési képesség, hivatástudat, pontosság, szóbeli és írásbeli kifejezőkészség

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti részletes fényképes szakmai önéletrajz
 • hatósági bizonyítvány, amely igazolja, hogy a kormányzati szolgálati jogviszonyt létesíteni szándékozó személy büntetlen előéletű, illetve nem áll kormánytisztviselői foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
 • iskolai végzettséget igazoló okmányok másolatai
 • az egyéb pályázati feltételek meglétét igazoló okmányok, illetve azok másolatai
 • aláírt nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában szereplő személyi adatainak, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, megismeréséhez hozzájárul (ennek hiánya esetén pályázati anyaga elbírálás nélkül, automatikusan törlésre/visszaküldésre kerül)

A munkakör betölthetőségének időpontja: az álláshely 2020. január 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szőke Ferenc a Bajai Járási Hivatal Építésügyi Osztályának osztályvezetője nyújt, a 06-79/795-062-es telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatot a csatolandó iratokkal együtt a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Bajai Járási Hivatalához kérjük elektronikus úton az epitesugy.baja@bacs.gov.hu címre eljuttatni. Kérjük a tárgyban feltüntetni a építésfelügyeleti hatósági feladatok megjelölést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: