Pályázat családtámogatási ellátásokkal összefüggő feladatok ellátására

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal

vezetője

 

a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 83. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

a BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály

Családtámogatási Osztály

 családtámogatási ellátásokkal összefüggő feladatok

ellátására.

 

A jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony, próbaidő 6 hónap

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Családtámogatási Osztály (6000 Kecskemét, Kuruc körút 16.)

 

Ellátandó feladatok:

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Családtámogatási Osztály feladat-, és hatáskörébe tartozó hatósági eljárások vonatkozó jogszabályok szerinti lefolytatása.


A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Családtámogatási Osztály feladat-, és hatáskörébe tartozó hatósági eljárások vonatkozó jogszabályok szerinti lefolytatása, kérelmek elbírálása, hatósági döntések előkészítése, nyilvántartási adatbázisban adatrögzítés, feladatkörhöz tartozóan ügyfélfogadással kapcsolatos feladatok ellátása, ügyfelek részére tájékoztatásadás.


Jogállás, illetmény és juttatások:


A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény, valamint a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:


 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • felsőoktatásban szerzett szakképzettség, vagy érettségi végzettség és OKJ szerinti, a feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett szakképesítés
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:


 • családtámogatási ellátásokkal kapcsolatos szakmai ismeret és gyakorlat
 • közigazgatási gyakorlat
 • közigazgatási alapvizsga, közigazgatási szakvizsga/közigazgatási tanulmányok szakirányú továbbképzés


Elvárt kompetenciák:


 • megbízhatóság, felelősségvállalás, problémamegoldó-, és önálló munkavégzési képesség, együttműködési, konfliktuskezelési képesség, hivatástudat, pontosság, szóbeli és írásbeli kifejezőkészség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:


 • 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti részletes fényképes szakmai önéletrajz
 • hatósági bizonyítvány, amely igazolja, hogy a kormányzati szolgálati jogviszonyt létesíteni szándékozó személy büntetlen előéletű, illetve nem áll kormánytisztviselői foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
 • iskolai végzettséget igazoló okmányok másolatai
 • az egyéb pályázati feltételek meglétét igazoló okmányok, illetve azok másolatai
 • aláírt nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában szereplő személyi adatainak, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, megismeréséhez hozzájárul (ennek hiánya esetén pályázati anyaga elbírálás nélkül, automatikusan törlésre/visszaküldésre kerül)


A munkakör betölthetőségének időpontja: A pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balog Tünde a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Családtámogatási Társadalombiztosítási Főosztály Családtámogatási Osztály osztályvezetője ad a 76/896-207 telefonszámon.


A pályázatok benyújtásának módja:


A pályázatot a csatolandó iratokkal együtt a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatalhoz kérjük elektronikus úton a kjhpalyazat@bacs.gov.hu címre eljuttatni. Kérjük a tárgyban feltüntetni a „családtámogatási ellátásokkal összefüggő feladat” megjelölést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: