Pályázat általános hatósági szakügyintéző munkakör betöltésére

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal vezetője

pályázatot hirdet

a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 83. § (1) bekezdése alapján

a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály

Oktatási és Hatósági Osztályára

  általános hatósági szakügyintéző munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony – 6 hónap próbaidő kikötéssel

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

BKM KH Hatósági Főosztály Oktatási és Hatósági Osztálya (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.)

A munkakörhöz tartozó ellátandó feladatok:

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 44. § szerinti, a kormányhivatal általános hatósági feladatellátása körébe tartozó első- és másodfokú hatósági ügyek döntéseinek előkészítése, a jegyző és a járási hivatal által hozott döntések, illetve eljárások tekintetében felügyeleti jogkör gyakorlásában való közreműködés.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A főosztályvezető irányítása alatt hatósági eljárások lefolytatása, jogorvoslathoz kapcsolódó feladatok ellátása, felügyeleti vizsgálatokban közreműködés, hatóságokkal való együttműködés.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény, valamint a Hivatal Személyügyi Szabályzata rendelkezései az irányadóak.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet
 • egyetem, jogász szakképesítés
 • egyetemi vagy főiskolai szintű, társadalomtudományi, közigazgatási, rendészeti képzési területen szerzett szakképzettség
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közigazgatási szakvizsga
 • hasonló munkakörben szerzett 2 éves szakmai, hatósági jogalkalmazási tapasztalat

 

Elvárt kompetenciák:

 • megbízhatóság, felelősségvállalás, problémamegoldó-, döntés előkészítő-, és önálló munkavégzési képesség, együttműködés, hivatástudat,
 • magas szintű szóbeli és írásbeli kommunikációs készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes fényképes szakmai önéletrajz a közszolgálati személyügyi nyilvántartásra valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV. 23.) kormányrendelet 1. számú mellékletében foglalt tartalommal
 • hatósági (erkölcsi) bizonyítvány, amely igazolja, hogy a kormányzati jogviszonyt létesíteni szándékozó személy büntetlen előéletű, illetve nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely e jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
 • iskolai végzettséget, egyéb képzettséget igazoló okmányok egyszerű másolatai
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában szereplő személyi adatainak, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
 • referenciák, amennyiben rendelkezik ilyennel
 • motivációs levél

A pályázat beérkezésének határideje: 2019. július 29.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 10.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. szeptember 1. illetve megegyezés szerint azt követően.

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton a pályázatnak a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. szám alatti címére, vagy elektronikusan a dombi.edit@bacs.gov.hu e-mail címre, vagy személyesen 2019. július 29-ei beérkezéssel. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „pályázat hatósági szakügyintéző munkakörre”.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt ad dr. Dombi Edit főosztályvezető a 76/513-724, illetve a 20/454-3442 telefonszámon, vagy dr. Sipos József osztályvezető a 76/516-754, illetve a 20/513-4640 telefonszámon.

Személyes meghallgatásra csak a benyújtott pályázati anyag alapján alkalmasnak ítélt jelölt esetében kerül sor. A fenti határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. A pályázatokat csak akkor tekintjük érvényesnek, ha valamennyi – jelen felhívásunkban közzétett – formai és tartalmi feltételnek megfelelnek.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

 • A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal honlapja (www.bkmkh.hu)

A Belügyminisztérium honlapja (www.kozigallas.gov.hu)