Pályázat általános hatósági szakügyintéző munkakör betöltésére

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal vezetője

pályázatot hirdet

a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 83. § (1) bekezdése alapján

a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály

Oktatási és Hatósági Osztály

  általános hatósági szakügyintéző

munkakör betöltésére.

 

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony – 6 hónap próbaidő kikötéssel

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

BKM KH Hatósági Főosztály Oktatási és Hatósági Osztálya (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.)

 

A munkakörhöz tartozó ellátandó feladatok:

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 44. § szerinti, a kormányhivatal általános hatósági feladatellátása körébe tartozó első- és másodfokú hatósági ügyek döntés előkészítése, a jegyző és a járási hivatal által hozott döntések, illetve eljárások tekintetében felügyeleti jogkör gyakorlásában való közreműködés.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Bács-Kiskun Megyére kiterjedő illetékességgel általános hatósági jogalkalmazási feladatellátás.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény, valamint a Hivatal Személyügyi Szabályzata rendelkezései az irányadóak.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet
 • felsőoktatásban jogi képzési területen szerezett szakképzettség
 • egyetemi vagy főiskolai szintű gazdaságtudományi, természettudományi, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, műszaki, közigazgatási, rendészeti képzési területen szerzett szakképzettség
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közigazgatási szakvizsga
 • hasonló munkakörben szerzett 2 éves szakmai, hatósági jogalkalmazási tapasztalat

 

Elvárt kompetenciák:

megbízhatóság, felelősségvállalás, problémamegoldó-, döntés előkészítő-, és önálló munkavégzési képesség, együttműködés, hivatástudat, magas szintű szóbeli és írásbeli kommunikációs készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes fényképes szakmai önéletrajz a közszolgálati személyügyi nyilvántartásra valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV. 23.) kormányrendelet 1. számú mellékletében foglalt tartalommal
  • hatósági (erkölcsi) bizonyítvány, amely igazolja, hogy a kormányzati jogviszonyt létesíteni szándékozó személy büntetlen előéletű, illetve nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely e jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
  • iskolai végzettséget, egyéb képzettséget, igazoló okmányok másolatai
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában szereplő személyi adatainak, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
  • referenciák, amennyiben rendelkezik ilyennel
  • motivációs levél

A pályázat beérkezésének határideje: 2019. május 27.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 11.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. július 1. napját követően.

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. szám alatti címére, vagy személyesen 2019. május 27-ei beérkezéssel. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „pályázat oktatási szakügyintéző munkakörre”.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt ad dr. Dombi Edit főosztályvezető a 76/513-724, illetve a 20/454-3442 telefonszámon, vagy dr. Sipos József osztályvezető a 76/516-754, illetve a 20/513-4640 telefonszámon.

Személyes meghallgatásra csak a benyújtott pályázati anyag alapján alkalmasnak ítélt jelölt esetében kerül sor.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

 • A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal honlapja (www.bkmkh.hu)
 • A Belügyminisztérium honlapja (www.kozigallas.gov.hu)