Önkormányzati főépítészi vizsga

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Állami Főépítésze összevont főépítészi vizsgát tart a Baranya Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészével és a Heves Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészével 2019.11.05. napján Kecskeméten. A főépítészi vizsgára az eljárásrend 3. sz. és 7. sz. függelékének, valamint a végzettségeket igazoló oklevelek másolatának benyújtásával lehet jelentkezni a foepitesz@bacs.gov.hu címen 2019.10.04. napjáig.


Törzslap vizsgára jelentkezéshez


Kérelem főépítészi vizsga alóli mentességre

 

Eljárásrend