Módosultak a fiatal mezőgazdasági termelők támogatásáról szóló EMVA rendeletek

Felhívjuk a fiatal mezőgazdasági termelők induló támogatásában részesülő gazdálkodók figyelmét, hogy 2019. december 18-ával módosultak a támogatási kérelemben vállalt kötelezettségek nem teljesítése esetén alkalmazandó jogkövetkezmények egyes feltételei.


A jogszabály-módosítás azokat az ügyfeleket érinti, akik a 2014-ben vagy 2015-ben benyújtott kérelmük alapján részesülnek támogatásban, és kötelezettséget vállaltak az életvitelszerű tartózkodási hely – működtetési időszak alatt történő – fenntartására, illetve arra, hogy főállású mezőgazdasági termelővé válnak.


A támogatás részleges visszafizetésének elkerülése érdekében javasoljuk, hogy a lakcímkártyán ellenőrizzék a bejegyzett tartózkodási hely érvényességi idejét. Ha a működtetési időszak alatt jár le az érvényességi idő, az ügyfél a lejáratot követő legfeljebb nyolc hónapon belül bejelentheti – a támogatási kérelem szerinti vállalásának megfelelően – az életvitelszerű tartózkodási helyét, ezáltal mentesül a jogkövetkezmény alól.


A módosított jogszabályok:

• az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 34/2014. (IV. 4.) VM rendelet


• az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet

 

 

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)