Minden rászorulónak segít a „nép ügyvédje”

Az év elejétől a megye tizenegy járási hivatalában vehetik igénybe az ügyfelek a Jogi Segítségnyújtó Szolgálat és az Áldozatsegítő Szolgálat támogatását. A köznyelv a Jogi Segítségnyújtó Szolgálat munkatársát a „nép ügyvédje” néven ismeri.

 


Dr. Barta Gábor, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya Igazságügyi Osztályának munkatársa lapunk kérdésére elmondta: a közigazgatási reform eredményeként a panaszosoknak nem kell Kecskemétre utazniuk, ha problémáikhoz támogatást igényelnek. Januártól fogva a lakóhelyük szerinti járási hivatalban intézhetik ügyeiket.

 

A Jogi Segítségnyújtó Szolgálat olyan polgároknak nyújt térítésmentesen jogi tanácsot, ügyintézést, akik valamilyen jogvitában érintettek, de anyagi lehetőségei nem teszik lehetővé, hogy ügyvédhez forduljanak. Peren kívüli esetekben a járási hivatalokban dolgozó kollégák adnak tanácsot, útbaigazítást. Ha úgy látják, hogy a szociálisan rászorult személynek jogi képviseletre van szüksége, akkor ügyével ügyvédhez fordulhat, amelynek a költségeit az állam fizeti vagy megelőlegezi. Ha elindul egy peres eljárás, akkor annak jogerős befejezéséig egy, az állam által finanszírozott ügyvéd képviselheti az illető ügyét.

 

Az Áldozatsegítő Szolgálathoz bűncselekmények áldozatai fordulhatnak szolgáltatásokért, anyagi támogatásért. Barta Gábor azt mondta, ha például valakit meglopnak és az utolsó forintját is elviszik, ezért például nem tudja a rezsi költségeit kifizetni, ennivalóra sem futja, akkor méltányosságból anyagi támogatásban részesülhet. Ez az összeg maximum 106 607 forint. A bűnesetet 5 napon belül kell jeleznie a szolgálat felé, és az áldozat akár azonnal pénzhez juthat. Ha valakit szándékos bűncselekmény következtében nyolc napon túl gyógyuló sérülés ért, akkor kérheti az államtól a kárenyhítés keretében kárának megtérítését. Például 2 hétig nem tudott dolgozni és kiesett a fizetésének egy része, vagy gyógyszert kellett vásárolni és kötszert, akkor az állam megtérítheti a számlák ellenértékét.

 

Anyagi segítségben részesülhet a sértetten kívül annak rokona is. Olyan személy is, aki a sértett személytemetését intézte. Az elmúlt években többnyire csak halálesetek során igényelték a támogatást a temetés költségeire. A kárenyhítés összege elérheti akár a 1,5 millió forintot is. Ezen esetben 3 hónap alatt kell összegyűjtenie azokat a dokumentumokat számlákat, amelyekkel igazolhatja a kárát.

 

2015-ben Bács-Kiskunban körülbelül 300 személy részesült áldozatsegítési szolgáltatásban. Jogi segítségnyújtást körülbelül 1000 személy kapott, míg ügyfélszolgálati tanácsadás 1500 esetben történt- mondta Barta Gábor. Évekkel korábban a csökkent munkaképességű dolgozók bérének a kifizetése volt a probléma, ennél az esetnél az ügyfelek nagy száma miatt ki is utaztunk a kollégákkal a településre, hogy helyben tudjuk meghallgatni őket. Végül az Országos Bérgarancia Alapból fizették ki a béreket. Olyan eset is előfordult, hogy a gyermektartásdíj letiltása érdekében intézkedett a Jogi Segítségnyújtó Szolgálat. Előfordult olyan történet is, amikor egy bankkal szemben sikerült az ügyfélnek pert nyernie. Megszüntették a végrehajtási eljárást ellene. Az Áldozatsegítő Szolgálat évekkel ezelőtt például egy olyan családnak segített, mely csalás áldozata lett. Kifizették az albérleti kauciót és az egy havi bérleti díjat, amikor kiderült, hogy a pénzt átvevő egy csaló volt. A család ott maradt pénz nélkül. Ekkor döntöttünk úgy, hogy megelőlegezzük a család lakhatását. Azaz a kauciót és az egy havi albérleti díjat kapták meg a károsultak – mondta Barta Gábor.


(forrás: baon.hu)