Még mindig igényelhető lízingdíj-támogatás az új mezőgazdasági gépekre

Kiemelt figyelmet fordít az Agrárminisztérium a mezőgazdasági üzemek korszerűsítésére, fejlesztésére, ezért újraindította az új mezőgazdasági gépek és technológiai berendezések lízingdíj-kamattámogatásával kapcsolatos programját.   


 

A támogatási kérelmeket folyamatosan, de legkésőbb 2019. december 31-ig (vagy a keret kimerülésének kihirdetéséig) lehet benyújtani, Bács-Kiskun megye tekintetében a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskemét, Bihar utca 10. szám alatt lévő szervezeti egysége részére.

 

A lízingdíj kamattámogatás iránti kérelem formanyomtatványa ide kattintva érhető el.

 

A nyomtatványban leírtak szerint összeállított kérelmet – a mellékletekkel együtt – az egyéni és társas vállalkozások cégkapun keresztül, az e-papír szolgáltatás igénybe vételével küldhetik be a „Kormányhivatali ügyek – Földművelésügyi és mezőgazdasági igazgatási ügyek – Kecskeméti Járási Hivatal” megjelöléssel.

 

Az őstermelők a kérelmeiket személyesen vagy postai úton is beadhatják.

 

A lízingdíj kamattámogatási kérelem benyújtásának eljárási illetéke 3.000,- Ft, amelyet a Magyar Államkincstár 10032000-01012107 számú illetékbeszedési számlájára szükséges átutalni. Közleményként meg kell adni a kérelmező nevét és a „lízingdíj kamattámogatás” szöveget. Az átutalást igazoló bizonylatot mellékletként a kérelemhez csatolni szükséges.

 

A lízingdíj kamattámogatással kapcsolatos további információ, részletes tájékoztatás a 76/795-188 telefonszámon kérhető.

 

 

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)