Lerakták a Jánoshalmi Járási Hivatal új épületének alapkövét

A beruházás 290 millió Ft hazai forrású támogatásból valósul meg, aminek eredményeképp az újonnan épített korszerű, energiatakarékosan üzemeltethető épület üzemeltetési költsége jelentős költségmegtakarítást okoz, a Hivatal integrált működésével az ügyfélszolgálati tevékenységben további javulás várható. 

Az ünnepélyes alapkőletételre március 22-én került sor, részt vett rajta Dr. Kovács Zoltán területi közigazgatásért felelős államtitkár, Bányai Gábor országgyűlési képviselő, Czeller Zoltán Jánoshalma Város polgármestere, és Kovács Ernő kormánymegbízott.A Jánoshalmi Járási Hivatal szervezeti egységei jelenleg három épületben működnek. A Törzshivatal, a Hatósági Osztály és a Kormányablak Osztály Jánoshalma, Béke tér 1. sz. alatt a Városháza épületében helyezkednek el. Szervezetileg a Hatósági Osztályhoz tartozó Gyámügyi osztály az Arany János u. 13 sz. alatti épületben, bérelt helyiségekben fogadja az ügyfeleket, a Foglalkoztatási Osztály a Kölcsey Ferenc u. 12 sz. alatti épületben található.


A Városháza épülete azonban már nem tudott elegendő helyet biztosítani mindkét hivatal működéséhez.A feladatok egyértelmű elhatárolása és a gazdaságos működtetés érdekében az Önkormányzat kezdeményezte a Kölcsey Ferenc utca 12. alatti épület tulajdonjogának a Magyar Állam részére történő átadását egy új, integrált elhelyezést biztosító járási hivatali épület felépítése céljából. A tulajdonjog átadás-átvétele megtörtént, így a jelenlegi tulajdonos a Magyar Állam, a vagyonkezelő a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal.


Az épület megtartása rendkívül gazdaságtalan lett volna, formai kialakítása nem volt alkalmas az új funkciók befogadására. Ezért a régi épület elbontásra került, hogy a helyén egy új, korszerű Járási Hivatal épülhessen.Részben kétszintes, új irodaépület épül, összesen 611,52 m2 hasznos alapterülettel. Ennek az új irodaháznak a földszintjén kerül kialakításra a Hatósági és Gyámügyi Osztály, a korábban itt működő Foglalkoztatási Osztály ügyfélfogadó terei, valamint a később átköltözésre kerülő Kormányablak. Az emeleti részen a Járási Hivatal Törzshivatala, irattár és egyéb gazdasági funkciójú terek valósulnak meg.


Az ingatlan területén kb. 30 parkolóhely kerül kialakításra az ügyfelek részére, továbbá megmarad az ingatlan előtti közterületi parkolási lehetőség is.


Az új épületbe várhatóan a jövő év közepe táján költözhet át az ügyintézés.A beruházás célja, hogy az új közel nulla energiaigényű épület üzemeltetési költsége jelentős költségmegtakarításként jelentkezzen, valamint a Hivatal integrált működésével a munkaszervezésben és az ügyfelek elégedettségében jelentős javulás álljon be.


 

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)