Látogatási tilalom baromfi állattartó telepekre

Hivatkozással a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal BK/EBAO/4-216/2017. és a BK/EBAO/4-257/2017. számú megfigyelési körzetet elrendelő határozataira és figyelemmel a H5N8 magas patogenitású madárinfluenza betegség ismételt előfordulására, a megye teljes területére a baromfi állattartó telepekre látogatási tilalmat rendel el a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal.


A baromfitartó gazdaságokba az ott dolgozó személyeken, az ellátó állatorvosokon és a járvány leküzdésében részt vevő állatorvosokon kívül más nem léphet be.

Felhívjuk az állattartók figyelmét, hogy a fenti rendekezést az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. Tv.  18§ (1) bekezdésének f) pontja alapján kötelesek betartani.


(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)