Fogyasztóvédelmi hatóság: zajlanak a nyári idegenforgalmi főszezon ellenőrzései

A hazai fogyasztóvédelmi politika középpontjában kiemelten a családok védelme, biztonsága áll. Ebből kifolyólag nem titkolt szándék, hogy mind a hagyományos kereskedelemben, mind az online értékesítés terén is a fogyasztói igényekhez igazodó, biztonságos termékek és szolgáltatások jelenjenek meg a piacon.

 

A fogyasztóvédelmi hatóságnak évről-évre a nyári szezon kiemelt időszak a hivatalból lefolytatott helyszíni ellenőrzések tekintetében. A hatósági jelenlétet mind a belföldi, mind a külföldi turisták jelenléte indokolja. A vizsgálatok elsősorban a turisták által leginkább látogatott helyszínek vendéglátó-ipari egységeit, valamint a személyszállító szolgáltatást nyújtó vállalkozásokat érintik.

 

Az eddig szerzett tapasztalatok alapján elmondható, hogy Bács-Kiskun megyében a kifogásolási arány jelentős növekedést mutatva (az előző évekhez képest 2018. évben: 33,33 %, 2019. évben: 29,72 % ) mintegy 40%-ot eredményezett.

Hiányosságként továbbra is előfordul a többletszámolás jelensége, mely az ún. szűkmérésből adódik. Ez a gyakorlatban abban nyilvánul meg, hogy a többnyire térfogatra értékesített italok visszamérése során a kért, illetve a hatóság által visszamért italmennyiség között negatív eltérés tapasztalható. Összegszerűen mindez közel 1000,- Ft-ot tett ki.


Feltártunk külső ártájékoztatásbeli hiányosságot is, amikor a külső ártájékoztatáson, valamint a belső ártájékoztatáson (pl. étlap, itallap) nem egyezik meg a kínálatra vonatkozó árfeltüntetés.

Több esetben találkoztunk a joghatással járó méréshez használt mérleg hitelesítésének hiányával is (kirívó esetként egy 6 éve nem hitelesített mérleg is előfordult).

Az általános kereskedelmi feltételek ellenőrzése során a tavalyi évben jellemzően nem került sor jogsértés megállapításra, azonban idén tapasztaltuk, hogy nem jól látható, és nem könnyen hozzáférhető helyen került kihelyezésre a vásárlók könyve (pl. fiók mélyén lapult), valamint nem nyújtottak tájékoztatást a vendéglátó-ipari egység nyitvatartási idejéről.

 

Tekintettel arra, hogy a 18 éven aluli személyek egészségének megóvása különösen kiemelt társadalmi érdek, emiatt elengedhetetlen és szükségszerű a gyermek- és fiatalkorú személyek dohány- és/vagy alkoholtermékkel való kiszolgálásának folyamatos fogyasztóvédelmi ellenőrzése.

Hangsúlyozandó, hogy a fogyasztóvédelem a kis/középvállalkozásokat az első alkalommal feltárt szabálytalanságnál csupán figyelmezteti.


Bírságolásra többnyire ismételt jogsértés esetén, vagy például az említett fiatalkorúakat érintő jogszabályi rendelkezésbe ütköző magatartás esetén kerül sor, mely összegszerűen 500.000 Ft-ig terjedhet.

Eddig a kifogásolási arány közel 20%-ot eredményezett, vagyis minden 5. esetben nem járt el a vállalkozás vagy annak képviselője körültekintően az értékesítés során.

 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium is folyamatosan kiemelt figyelmet fordít a családok biztonságára, amelynek érdekében a 2020. évi vizsgálati programban is hangsúlyosan jelenik meg a mutatványos berendezésekkel kapcsolatos ellenőrzés sorozat.

A fogyasztók biztonságának megóvása és a balesetek megelőzése érdekében kiemelt fontosságú, hogy az üzemeltetők a követelményeknek megfelelően, biztonságosan működtessék mind a vidámparkokba telepített állandó, valamint a fesztiválok, városi rendezvények, falunapok környékén alkalomszerűen felállított mutatványos berendezéseket.

A vizsgálat célja az előírt dokumentációk meglétének, tartalmi megfelelőségének, érvényességének, és a berendezések kötelezően feltüntetendő jelöléseinek ellenőrzése, valamint azok nem megfelelősége esetén a jogszabályi előírások kikényszerítése.

 

Az aquaparkokban, kalandparkokban, nyári gyermektáborokban a vizsgálatok a berendezések megfelelőségi tanúsítványaira, a terhelhetőség feltüntetésére, a kezelő személyzet biztonságos működtetéshez szükséges képesítési bizonyítványaira, a berendezések adattábláin feltüntetendő jelölésekre, az üzemeltetési napló szabályos vezetésére terjed ki.

Amennyiben az üzemeltető úgy üzemelteti a mutatványos berendezést, hogy:

  • annak biztonságosságáról a jogszabály által előírt módon nem győződött meg,
  • a berendezés terhelhetőségére vagy az egyszerre szállítható személyek maximális számára vonatkozó információkat nem tüntette fel,
  • az időszakos műszaki vizsgálatot elmulasztotta,
  • továbbá az I. és a II. veszélyességi osztályba tartozó mutatványos berendezést kezelő személy nem tudta igazolni, hogy az arra feljogosított szervezet a berendezés biztonságos üzemeltetésére őt kioktatta,

 

akkor megállapítható, hogy az üzemeltető veszélyezteti a felhasználók életét, testi épségét, egészségét, s ezáltal vele szemben az üzemeltetés ideiglenes megtiltása indokolt! Mindemellett pedig a bírság kiszabásától eltekinteni nem lehet a kis- és középvállalkozások esetében sem!

 

Ezidáig végzett helyszíni ellenőrzések alkalmával valamennyi Bács-Kiskun megyei aquapark megfelelt a fogyasztóvédelmi előírásoknak!

 

Fogyasztóvédelmi ellenőrzés: Egyetlen kalandparkot sem kellett bezárni

 

A fogyasztóvédelmi hatóság a kalandpályák mindössze 6%-ának használatát tiltotta meg ideiglenesen országosan elrendelt témavizsgálat keretében, a feltárt dokumentációs hiányosságok pótlása után ezek is újra üzembe állhatnak.

 

A koronavírus okozta veszélyhelyzet miatt a szezonindítás a szokásosnál későbbre tolódott, a kalandparkok még csak részlegesen üzemelnek.

A nyári vakáció előtt megkezdett vizsgálat a kalandpályák – a kötélpályák és kötélcsúszdák, függőhidak, mászófalak – üzemeltetési körülményeire, a biztonságosságot igazoló dokumentációkra irányult.

A fogyasztóvédelmi hatóságnak idén nem kellett bezárnia egyetlen kalandparkot sem. A kalandpályák 16 százaléka nem felelt meg teljes körűen előírásoknak, ez a tavalyi 30 százalékhoz képest jelentős javulás. Megállapítható, hogy a korábban már vizsgált létesítményekben jellemzően sokkal nagyobb körültekintéssel járnak el a pályák szezon eleji beindítása során.

 

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)