Az Európai Egészségbiztosítási kártya előnyei

Európai Egészségbiztosítási Kártya birtokában mindazok, akik társadalombiztosítással rendelkeznek itthon, szükség esetén térítésmentes egészségügyi ellátásban részesülnek Európa más országaiban is. Érdemes a kártyát kiváltani (tehát a biztosítotti mivoltunkról igazolást kérni), ha az Európai Gazdasági Térség bármely tagállamába, vagy Svájcba utazunk, például nyaralni.A Európai Egészségbiztosítási Kártya az átmeneti jelleggel az Európai Gazdasági Térség bármely tagállamában, valamint Svájcban tartózkodó személy számára az orvosilag szükséges ellátások igénybevételére jogosít.Fontos tudni, hogy

• a Kártyát csak az adott állam társadalombiztosítási szervével szerződött szolgáltató fogadja el,

• az adott állam társadalombiztosítása/egészségügyi szolgáltatója által nyújtható ellátások igénybevétele esetén (ami szűkebb lehet, mint a Magyarországon támogatottan igénybe vehető szolgáltatási kör), és

• az adott tagállamban biztosítottak által is fizetendő önrészekre/kötelező hozzájárulásokra a Kártya nem nyújt fedezetet. (Egyes országokban a társadalombiztosítás megléte ellenére az egészségügyi szolgáltatás bizonyos százalékát a betegnek kell finanszírozni.)A Kártya a Kecskeméti Járási Hivatalnál személyesen, vagy meghatalmazott útján - kiskorúak esetén a törvényes képviselő közreműködésével - továbbá postai úton, valamint ügyfélkapun keresztül írásban igényelhető. Amennyiben az ügyfél írásban igényli a Kártyát, a járási hivatal  postán küldi meg azt a kérelmezőnek; a Kártya átvételét a kérelmező a tértivevényen aláírásával igazolja.További hasznos információkhoz juthat a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő oldalán böngészve, vagy személyesen: 

Kecskeméti Járási Hivatal Egészségbiztosítási Osztály
6000 Kecskemét, Izsáki út 8.

 

 

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)