A Pénzügyminisztérium által harmadik alkalommal meghirdetett „Munkásszállások kialakítása” központi munkaerőpiaci program meghosszabbítása a 23/2017. (II.3.) Korm. rendelet alapján

Támogatás iránti igényt helyi önkormányzatok, valamint önkormányzati társulások, illetve ezek 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaságok nyújthatják be, munkásszállás építéséhez vagy munkásszállás céljából igénybe vehető ingatlan felújításához. Támogatás minimum 80 munkavállaló elszállásolására alkalmas munkásszállás kialakításához adható.

 

Támogatás iránti igényt a székhelye szerint illetékes fővárosi, illetve megyei kormányhivatal foglalkoztatási szervéhez nyújtható be 1 eredeti példányban, valamint 2 példányban elektronikus adathordozón (CD) 2019. május 15. napjáig Bács-Kiskun megyében az alábbi címre:

 

6000 Kecskemét, Klapka u. 34. II.


Megyénkben a programmal kapcsolatos további információ a 76/795-676 telefonszámon, illetve Kecskemét, Klapka u. 34. II. emelet 204. szobában kérhető.

 

A részletes tájékoztatót a program útmutató és mellékletei   tartalmazzák.