Kecskemét - Nyugdíj Nyilvántartási és Ellenőrzési Osztály 1.

Köszöntjük az oldalunkon!

 

 

Az oldalon ismertetjük Önnel az osztály által ellátott feladatokat, az azok során alkalmazott formanyomtatványokat, valamint milyen telefonszámon érdeklődhet az adott feladattal kapcsolatban. Az osztály központi elérhetőségei (cím, e-mail, stb.) a bal oldali menü „Elérhetőségek” menüpontjában olvashatók.

 

Osztályunk a nyugdíjbiztosítás szakterületén a következő feladatokat látja el (a feladatokra kattintva részletes tájékoztatást olvashat azokról):

 

Ügykatalógus
Intézhető ügyek Elérhetőség
Kivételes nyugellátás-emelés vagy egyszeri segély engedélyezése, kivéve hozzátartozói nyugellátás esetén, vagy ha a kérelmet a Magyar Államkincstár Központhoz, illetve a Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz nyújtották be

 Emelés: 76/896-383

 

Egyszeri segély: 76/896-397

Nyugellátás méltányosságból történő megállapításának előkészítése, kivéve ha az elhunyt jogszerző öregségi nyugellátásban részesült, valamint a továbbtanuló árva árvaellátásának kivételes meghosszabbítása esetén  76/896-383
Döntés a tartozás mérséklésére, elengedésére és a fizetési kedvezmény engedélyezésére irányuló ügyekben, ha a tartozást járási hivatal vagy kormányhivatal írta elő  76/896-386
Nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzésére irányuló megállapodás megkötése, kivéve Magyarországon lakóhellyel nem rendelkező, külföldön élő személy esetében, valamint azokban az ügyekben, amelyekben az öregségi nyugdíj megállapítására irányuló elutasító határozatot Budapest Főváros Kormányhivatala VIII. Kerületi Hivatala hozta 76/896-397

Eljárás a foglalkoztatói adatszolgáltatással, a biztosítottak nyilvántartásba történő betekintési jogával, a kivonat készítésével és a nyilvántartásokkal kapcsolatos egyéb ügyekben. Ezen belül:

 76/896-391, 76/896-382
Hatósági ellenőrzések végrehajtása  76/896-385, 76/896-396

Helyszíni szemle tartása a Magyar Államkincstár Központ hatáskörébe tartozó ügyekben a különös méltánylást érdemlő körülmények fennállásának megítélése érdekében

- - -

Perképviselet ellátása nyugdíjbiztosítási ügyekben

76/896-386

 

Általános tájékoztató az elektronikus ügyintézés szabályairól itt olvasható.

 

Fenti ügyekben használandó nyomtatványok:

  • méltányossági ügyekben alkalmazott formanyomtatványok:
  • nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzésére irányuló megállapodás megkötése során alkalmazott formanyomtatványok:
  • nyilvántartási, adatszolgáltatási ügyekben alkalmazott formanyomtatványok: