Gyógyszertári finanszírozás

A gyógyszertári finanszírozási előleg

 

A lakosság biztonságos gyógyszerellátása érdekében a fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban együtt: kormányhivatal) kérelemre naptári évente egy alkalommal kamatmentes, visszatérítendő finanszírozási előleget nyújt annak a közforgalmú gyógyszertárnak, amely a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek árához támogatással igénybe vehető szolgáltatást nyújt, valamint megfelel a jogszabályban* előírt feltételeknek. 

 

A finanszírozási előleg visszatérítendő juttatás, ezért a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) az előleg összegét tárgyév december 15-éig a gyógyszertár részére az elszámolás alapján járó gyógyszer-támogatási összegből havi egyenlő részletekben levonja. A levonás megkezdésére a kormányhivatal által kiadott jogerős határozatban megjelölt határidőn belül, legkorábban július 1-jét, legkésőbb szeptember 1-jét követően kerül sor. Amennyiben a NEAK az előleg összegét nem tudja levonni, a gyógyszertár üzemeltetőjével a gyógyszer támogatással történő forgalmazására kötött szerződést felmondja. 

 

Az előlegben részesített gyógyszertárakról a kormányhivatal havonta összesítést készít, és az előlegben részesített gyógyszertárak körét honlapján közzéteszi. 

 

 

Finanszírozási előlegben részesültek

2017. január

2017. február

2017. március

2018. január

2018. február

2018. március


2019. január

 

 

* 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról